PŁATY WĄTROBY

Zróżnicowanie wątroby na poszczególne płaty jest bardzo niekompletne. Płaty dają się wyraźnie odgraniczyć tylko zewnętrznie na powierzchni wątroby, w głębi zaś wyłącznie według rozgałęzień naczyń wątroby; poza tym są one wewnątrz całkowicie zrośnięte. Odróżniamy dwa główne płaty...

Ruchy płatów i znaczenie płatowatości płuc

Jak odbywają się przesunięcia płatów w stosunku do siebie podczas wdechu i wydechu. i czy w ogóle odbywają się przesunięcia oddechowe płatów, poglądy pod tym względem są podzielone. Według niektórych autorów w typie oddechowym mieszanym. żebrowo-brzusznym , w którym jama klatki piersiowej...

Płaty płuc

Płaty (lobi). Głębokie szczeliny (fissurae)  dzieła płuca na płaty (lobi); są to szczeliny m i ę d z y p ł a t o w e (fissurae interlobares). Płuco lewe ma jedną taką szczelinę zwaną skośną (fissura obliqua)\ kieruje się ona skośnie z góry oraz od tyłu ku dołowi i do przodu dzieląc płuco na...

Zmienność szczelin międzyplatowych i połączeń płatów z sobą

W swym rozwoju szczeliny międzypłatowe są niesłychanie zmienne; mogą one wcinać się do różnej głębokości z powierzchni płuca w kierunku wnęki, jak również mogą niecałkowicie oddzielać płaty na powierzchni. Tego rodzaju połączenia płatów z sobą czy to na powierzchni, czy też w głębi szczelin...

Zmienność stosunku płatów do oskrzeli płatowych

Przeważnie każdy piat (nawet płaty odgraniczone szczelinami dodatkowymi) zaopatrzony jest przez oddzielne oskrzele. Liczne jednak odmiany wskazują, że nie ma bezwzględnej przynależności płatów nawet do większych oskrzeli, ponieważ nieraz jeden piat zaopatrują 2 lub 3 oskrzela samodzielnie...

Płat przedni przysadki mózgowej

W 4 tygodniu życia zarodka z ektodermalnej płytki przysadkowej powstaje płat przedni. Płytka przysadkowa stanowi część wysłanego ektodcrmą sklepienia zatoki ustnej (stomodeum). Ektoderma styka się tu z entodermą jelita głowowego i tworzy rozgraniczającą obie jamy błonę policzkowo-gardłową. Już...

Zmienność wielkości płatów oskrzelowych

Zmienność wielkości płatów jest na ogół duża. Najbardziej zmienną po stronie prawej jest wielkość płata środkowego i położenie jego górnej granicy, po stronie lewej wielkość języczka płata górnego. Natomiast górne odgraniczenie (Jusura obliqua) płata dolnego jest bardziej stałe.

Powierzchnia...

Podwójny płat piramidowy

  Płat piramidowy może być podwójny w całości lub częściowo bez względu na to, czy węzina jest zachowana, czy też jej nie ma. W tym ostatnim przypadku wyrostki piramidowe są zakorzenione w płatach bocznych. Częściej niż zdwojenie całego płata piramidowego występuje rozdwojenie jego części...

Płat czołowy

Okolica czołowa jest pod względem dojrzałości filogenetycznie najmłodsza i najbardziej wrażliwa na czynniki szkodliwe. Z tego powodu przyjmuje się, że rozległe zaniki mózgu zaczynają się zwykle od płatów czołowych (łac. lobus frontalis). Uszkodzenia przedniej części płata czołowego mogą być...

Płat skroniowy

W płacie skroniowym (łac. lobus temporalis) pola 38, 20, 21, 22 i 42 należą do pól kojarzeniowych. W polu 22 rozpoczyna się droga skroniowo-mostowa, która okrąża skorupę i przez odcinek podsoczewkowy torebki wewnętrznej dąży do bocznych części odnóg mostu, a stąd do kory móżdżku. Afazja sensoryczna...

Płat limbiczny

Płat limbiczny (łac. lobus limbicus) zwany także płatem rąbkowym, wchodzi w skład tzw. mózgu trzewnego, tj. układu limbicznego. Do jego części zewnętrznej zaliczamy: zakręt obręczy i zakręt hipokampa. Do części wewnętrznej należy nawleczka szara, zakręt tasiemeczkowaty, zakręt zębaty oraz...

Płat tylny przysadki

Płat tylny ma początkowo utkanie nabłonkowe, później różnicuje się ono w tkankę glejową. Do niego przez szypułę przysadki wnikają pęczki włókien nerwowych wychodzących z różnicujących się jąder podwzgórza.

Płat przedni rozpoczyna produkcję hormonów już w 3 miesiącu życia zarodkowego...

Płat ciemieniowy

Płat ciemieniowy (łac. lobus parietalis) jest głównym obszarem czuciowym kory mózgowej.

Pole 5 i 7 należą do czuciowych pól kojarzeniowych niezbędnych do scalania czucia skórnego. Zakręt nadbrzeżny i kątowy oraz przyległe części zakrętu zaśrodkowego odpowiedzialne są za stereoagnozję (ocena...

Płat potyliczny

Objawem uszkodzenia płata potylicznego (łac. lobus occipitalis) są zaburzenia wzrokowe. Aleksja czyli ślepota liter i cyfr występuje przy uszkodzeniu kory i istoty białej w okolicy lewej szczeliny ostrogowej. Zaburzenia wzrokowo-przestrzenne towarzyszą uszkodzeniom górnych części obu płatów potylicznych...

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - RYWALIZACJA W REJONIE LA PLATY

Rywalizacja o Urugwaj zwany Banda Oriental między Republiką Argentyny i cesarstwem Brazylii. Do walki wmieszały się również Wielka Kolumbia i Paragwaj. Pretekstem do interwencji w sprawy Urugwaju były walki między blanco (białych, czyli konserwatystów) i colorados (kolorowych, czyli liberałów). W 1839 r...

PŁATÓW Matwiej Iwanowicz (6 VIII 1751 - 3 I 1818), ataman kozaków dońskich

Ur. w Azowie, służbę wojsk, rozpoczął mając 13 lat. Odznaczył się w wojnach z Turcją pod dow. Suworowa, w 1797 popadł w niełaskę i z rozkazu cara Pawła I osadzony został w twierdzy Pietropawłowskiej.

W I 1801 uwolniony, mianowany atamanem wojska dońskiego i wyznaczony na dow. przygotowywanej...