Plamy mleczne

Są to białawe plamy, które ze względu na swe zewnętrzne podobieństwo do plam rozlanego mleka otrzymały swą nazwę (tachcs laiteuscs). Znaczenie plam mlecznych polega na obronie przed bakteriami i ich toksynami.

Co to są plamy gorąca?

Niektóre wulkany powstają nad obszarami zwa­nymi plamami gorąca. Plamy gorąca zawsze powstają i utrzymują się w jednym miejscu płaszcza, podczas gdy pły­ty nieustannie przesuwają się nad nimi.

MARCO BOSCHINI I POCHWAŁA PLAMY MALARSKIEJ

Boschini natomiast jest entuzjastątego spontanicznego, bezpośredniego sposobu malowania i daje temu wyraz,mówiąc o „plamach malarskich bez skazy, będących samą wspaniałością" (w oryginalegra słów nie do przetłumaczenia: o macchie, senza macchia, anzi splendori).

CZARNEJ PLAMY WOJNA 1904-1909

Plan­tatorzy ciemnego tytoniu w najbardziej wy­suniętym na zachód i południowy zachód regionie Kentucky, zwanym czarną plamą, sprzeciwili się monopolistycznym prakty kom przedsiębiorstw skupujących tytoń, które opanowały rynek i dyktowały ceny.