Sztuka plakatu

Plakaty reklamowe, plakaty informacyjne, plakaty polityczne - sugestywne, kolorowe, mające za zadanie przyciągnąć uwagę przypadkowego przechodnia.

Plakat

; w okresie międzywojennym nastąpiłintensywny rozwój sztuki plakatowej jako samodzielnejdyscypliny; po II wojnie świat. Plakat, z hol.

Historia plakatu - pytania i odpowiedzi.

4 W. / wykład / cywilizacje – korzenie Europy. A. Żydzi – Biblia, 10 przekazań B. Grecja – cywilizacja europejska stanęła na fundamencie greckim (na estetyce greckiej) W momencie, kiedy Rzym został podbity przez Barbarzyńców, jedynym cywilizowanym państwem było Bizancjum. Państwo, nie mające korzeni Żydowskich ani Greckich, lecz bardziej Rosyjskie. W Bizancjum czczone były ikony, czyli malowidła o charakterze religijnym, których malowanie opierało się na bardzo ...