TREN, lament, płacz, płacz żałobny, żal, naenia, tristia

TREN, lament, płacz, płacz żałobny, żal, naenia, tristia, utwór poet. wywodzący się ze starogr. poezji funeralnej. Pierwotnie rodzaj obrzędowej pieśni żałobnej, z czasem istotny czynnik struktury tragedii gr., w której przybrał formę dialogu między przodownikiem chóru i chórem (tzw. kommos);...

PŁACZ

Por. Łzy. Będzie płacz i zgrzytanie zębów z Biblii, Ew. wg Mat., 13, 49-50: „Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie i wyłączą złych spośród sprawiedliwych, i wrzucą ich w piec ognisty; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów"; por. też Mat., 8, 12; 13, 42;22,13;24,51;25,30;Łuk. , 13,28, i...

PLANCTUS, lament, żal, płacz, skarga

PLANCTUS, lament, żal, płacz, skarga, żałobny utwór liryczny występujący gł. w poezji średniow., opiewający ból i smutek Matki Boskiej (lit. odpowiednik piety w sztuce). W literaturze staropol. najwybitniejszym przykładem p. jest zachowany fragment bezim. utworu poet. z XV w., znany pt. Lament...

POSŁUCHAJCIE, BRACIA MIŁA, Lament świętokrzyski, Planctus, Płacz, Żale Matki Boskiej pod krzyżem

POSŁUCHAJCIE, BRACIA MIŁA, Lament świętokrzyski, Planctus, Płacz, Żale Matki Boskiej pod krzyżem, bezim. sekwencja z 2 poł. XV w., należąca do zbioru rękopiśmiennego, zawierającego 5 tzw. Pieśni łysogórskich. Rkps był dawniej własnością klasztoru na Św. Krzyżu, odnaleziony w Bibl. Publ. w...