Pius XI

Krytyka faszyzmu Pius XI poddał krytyce faszyzm, komunizm i nazizm w trzech osobnych encyklikach. Krytyka komunizmu Krytykę komunizmu Pius Xi podejmuje w encyklice „O bezbożnym komunizmie” rozpoczynającym się od słów Divini Redemptoris.

Papież humanista — Pius II

Jak papież Pius II wypowiedział do kardynałów zdanie: odrzućcie Eneasza, przyjmijcie Piusa. Na kongres do Mantui przybył Pius II w oznaczonym czasie, lecz nie zastał tam żadnego monarchy, aniposelstw, poza wysłannikami despotesa Morei, Tomasza Paleologa, i króla węgierskiego, Macieja Korwina.

Pius XII i utracony pokój

Pius XII (ur. Niewątpliwie Pius XII podkreślałsilnie miejsce papiestwa w Kościele.

Pius VII i Consalvi

Pius VII (ur.

Pius XI i pokój Chrystusowy

Pius XI na otwarciu Kongresu Eucharystycznego w Rzymie(1922) mówił: Witajcie nam w domu ojca, w domu pokoju, tego pokoju, którego pragniemy, za którymwszyscy mniej czy więcej tęsknimy: jedni chodzący w blaskach wiary, inni parci pragnieniem, szukającyubawienia tam, gdzie jedynie je znaleźć można, wszyscy jednak równocześnie uznający potrzebę, by społeczeństwowróciło do Boga, a Bóg do społeczeństwa.

Liberalizm Piusa IX

1846) na nowo potępił podstawowe założenia liberalizmu, leczwielu wierzyło, jak Ozanam, że Pius IX jest Bożym wysłańcem do spełnienia wielkiego dzieła XIX wieku:sojuszu religii z wolnością. Z wygnania w Neapolu ogłosił Pius IX (26.

ANTONINUS PIUS, Titus Aurelius Fulvius Baionius Anrius

Hadriana; usynowiony przez niego, w ostatnich miesiącach jego życia sprawował faktycznie rządy; po śmierci Hadriana senat i wojsko uznały go 10 VII 138 cesarzem; wkrótce senat nadał mu przydomek Pius za łagodność, szacunek dla religii i dawnych tradycji rzym. Pius, L 1868, 290-320; S. Pius and the Christians, JEH 22 (1971) 1-18.

Święty Pius X

pius - pobożny, uczciwy, oddany Bogu. Pius X, papież (1835 - 1914). Pius X przedstawiany jest w stroju papieskim.

Pius IV — zakończenie soboru

Pius IV umiejętnie przyjął za współpracowników w sprawach kościelnych kardynała Morone i swegosiostrzeńca, Karola Boromeusza, którego mianował (1560) kardynałem i administratorem Państwa Kościelnego,a nieco później arcybiskupem Mediolanu.

Legalizm Leona XII i Pius VIII

Pius VIII jako nowy papież budził nadzieje, lecz jego pontyfikat (1829-1830) trwał bardzo krótko.

PIUS IX I LIBERALIZM POLITYCZNY - Długi pontyfikat

1850) Pius IX ani jego otoczenie nie spodziewało się, że długi,32-letni pontyfikat, nazwany, pontyfikatem wielkiego przełomu, będzie wypełniony pasmem cierpień iniepowodzeń, prawdziwie więc stanie się crux de cruce, według średniowiecznej przepowiedni Malachiasza. Pius IX był człowiekiem pobudliwym, ale wytrwałym w religijnej gorliwości.

Orzeczenia Piusa X

Zaniepokojony wielością błędnych idei zanim został papieżem, Pius X tym bardziej je zwalczał, gdy objąłStolicę Apostolską.

PIUS VII I WŁADZTWO NAPOLEONA

Wybrany wszakże papieżem Pius VII nie miał spokojnegopontyfikatu, choć przez pewien czas mógł rezydować w Rzymie, a nawet zawarł konkordat z Francją.

Legalizm i Pius VII

Pius VII był głęboko religijny i miał poczucie swoich apostolskich obowiązków.

Syllabus Piusa IX

Pius IX, który musiał dla konkretnych państw czynić pewneustępstwa, tym bardziej odczuwał potrzebę ukazania zasad, hamujących błędy.

Pius XII i walcząca Polska

Informacje o sytuacji w Polsce otrzymywał Pius XII nie tylko od kardynała Hlonda, ale także od biskupaKarola Radońskiego, ordynariusza włocławskiego, który przebywał w Londynie, gdzie został członkiemRady Narodowej.

Poczet cesarzy rzymskich - Antonius Pius (Titus Aurelius Fulvus Boionius Arrius Antonius)

jako: Imperator Titus Aelius Caesar Hadrianus Antonius Augustus Pius - został zaliczony w poczet bogów.

Od destalinizacji do praskiej wiosny. Wschód, Zachód - Pius XII

  Pius XII (Eugenio Pacelli, 1939-1958) stał się jednym z głównych rzeczników antykomunizmu.

PIUS IX I LIBERALIZM POLITYCZNY

Arcybiskupi: Przyłuskii Ledóchowski, bardzo oddani Stolicy Apostolskiej, znaleźli u Piusa IX oparcie w bronieniu praw Kościoła.

Cerkiew rosyjska, Pius IX i konkordat

Oficjalne pertraktacje o niego podjęto po osobistym spotkaniu caraMikołaja I z Grzegorzem XVI i kontynuowano za Piusa IX.