Pius XII

Pius XII

Czytaj Dalej

Pius XII i utracony pokój

Pius XII (ur. Niewątpliwie Pius XII podkreślałsilnie miejsce papiestwa w Kościele.

Pius XII i walcząca Polska

Informacje o sytuacji w Polsce otrzymywał Pius XII nie tylko od kardynała Hlonda, ale także od biskupaKarola Radońskiego, ordynariusza włocławskiego, który przebywał w Londynie, gdzie został członkiemRady Narodowej.

Od destalinizacji do praskiej wiosny. Wschód, Zachód - Pius XII

  Pius XII (Eugenio Pacelli, 1939-1958) stał się jednym z głównych rzeczników antykomunizmu.

Legalizm Leona XII i Pius VIII

Pius VIII jako nowy papież budził nadzieje, lecz jego pontyfikat (1829-1830) trwał bardzo krótko.

PIUS VI (Giovanni Angelo hr. Braschi, 25 XII 1717 - 29 VIII 1799), papież

Ur. w Cesenie, 1773 kardynał, od 1775 papież. 1791 potępił Rewolucję, konstytucję cywilną i Kościół Konstytucyjny. Udzielał poparcia pierwszej koalicji antyfranc. i gościny licznym emigrantom-rojalistom. Traktatem z Tolentino podpisanym 19II 1797 zmuszony oddać Bolonię i Ferrarę, które zostały...

PIERWSZY OKRES FILOZOFII ŚREDNIOWIECZNEJ (DO XII n.e.)

CECHY FILOZOFII TEGO OKRESU

Źródła:

kult filozofii starożytnej przy jej znikomej znajomości:

Arystoteles – autorytet w logice (przekłady Boecjusza „de Interpretatione”, „Kategorie”, ponadto: Porfiriusz, komentarze Boecjusza, wykłady logiki Augustyna, podręczniki Marcjana Capelli i...

PERYPATETYCY– WIĘKSZOŚĆ FILOZOFÓW ARABSKICH VIII – XII

Alkendi (IX n.e. – współczesny Eriugenie): tłumacz i komentator Arystotelesa, z elementami neoplatońskimi (teologia negatywna w formie krańcowej)

Alfarabi (X n.e.): emanacyjna interpretacja Arystotelesa, ale nie mistyczna – wszelki byt wyłania się z Boga, ale nie może się z nim łączyć; największy...

PIERWSZY OKRES FILOZOFII ŚREDNIOWIECZNEJ (WCZESNE ŚREDNIOWIECZE, DO XII W.)

1. źródła i powagi starożytne. Wieki średnie swej kultury filozoficznej i naukowej nie budowały od początku, jak to czyniła Grecja, ale też nie przejęły jej w całości od po­przedzającej epoki: rozpoczęły od fragmentów filozofii i nauki starożytnej, przypadkowo ocalonych po upadku starożytnej...

Piotr Abelard – jego miejsce w dziejach filozofii XII wieku

Dojrzałe średniowiecze to czas feudalizmu, formowania państw i narodów, krucjat oraz sporów odrodzonego Cesarstwa Rzymskiego z papiestwem o władze nad światem chrześcijańskim. To czas wzmocnienia duchowej jedności a także kultury powstałej i odpowiednio przekształconej z zespolenia źródeł starożytnych...

Ekspansja feudałów niemieckich w Europie w XII - XIII wieku

1002 r. - śmierć Ottona III. Koronę po nim przejmuje Henryk II Bawarski, syn Henryka Kłótnika. Nawrót do zbrojnej ekspansji na wschód, wojna z Polską

1024 r. - Bezpotomna śmierć Henryka II. Dwa kierunki ekspansji:

- słowiańsko - węgierska

- włoska

na tronie zasiada Konrad II

1027 r. - wyprawa...

EKSPANSJA NIEMIECKA W EUROPIE ŚRODKOWO - WSCHODNIEJ W XII I XIII WIEKU

Niemcy podbili Miśnię, Lubusz w X w. Na północy podbili plemiona Obodrytów, Wieletów, ale okazało się, że te plemiona bardzo szybko zrzuciły zależność niemiecką i wróciły do pogaństwa, ponieważ podboje w X w. dokonywały się pod hasłem chrystianizacji. Aby bronić się przed najazdami, plemiona...

Poczet cesarzy rzymskich - Antonius Pius (Titus Aurelius Fulvus Boionius Arrius Antonius)

jako: Imperator Titus Aelius Caesar Hadrianus Antonius Augustus Pius - został zaliczony w poczet bogów.

Polska Piastów w walce o jedność i suwerenność państwa w X - XII wieku

Państwo polskie powstało w wyniku dokonanego przez Polan zbrojnego zjednoczenia wielu plemion. Plemiona te znacznie różniły się od siebie, zwłaszcza pod względem kulturowym i religijnym. Każde z nich wierzyło w innych bogów, praktykowało inne formy kultu. W związku z tym w nowopowstałym państwie...

Pomorze w polityce polskiej w X - XII wieku

Pomorze jest to kraina historyczno-geograficzna obejmująca północną część Polski, położoną nad Morzem Bałtyckim ("po morze"). Nazwy Pomorza używano od wczesnego średniowiecza. Pierwotnie zasiedlone przez plemiona słowiańskie.

Za czasów Mieszka I całość ziem pomorskich należała do Polski. Pod...

Rozbicie dzielnicowe - Polityka zagraniczna pod koniec XII w.

Postępujące rozbicie dzielnicowe Polski było niekorzystne dla polityki zewnętrznej, a w końcu wpłynęło na zawężanie się horyzontów politycznych polskich książąt. W Polsce było coraz gorzej. Na Polskę trudno było liczyć w tym czasie. Kraj był skłócony wewnętrznie. Mieszko Stary natomiast...

Rozbicie dzielnicowe - Kultura Polski w X - XII w.

Rozwój kultury w tych wiekach był bardzo nierównomierny w różnych warstwach społecznych. Ludność wiejska pozostawała właściwie wciąż pogańska, mimo przyjęcia nowej wiary. Jeszcze długo w nowej religii mieściły się stare treści. Nie wszyscy byli objęci organizacją kościelną, bowiem była ona...

Stosunki polsko - ruskie do XII wieku

Granice Polski za czasów panowania Mieszka I rozciągały się od Morza Bałtyckiego na północy, poprzez granice z Prusami i Rusią na wschodzie, dalej na zachód od Krakowa i Odry w dół rzeki do Morza. Po śmierci Mieszka I, Bolesław Chrobry dziedziczył państwo, które miało dobrze ułożone stosunki z...

Ustawa XII Tablic

Według tradycji antycznej ustawa ta swe powstanie zawdzięcza stanowczym żądaniom plebejuszy w stosunku do patrycjuszy, by dokonać spisania istniejącego prawa zwyczajowego (niepisanego). Plebejusze obawiali się, że prawo, którego znajomość i interpretacja była domeną kapłanów – a więc patrycjuszy...

DZIEDZICZENIE BEZTESTAMENTOWE WG. USTAWY XII TABLIC

Ab intestatio czyli dziedziczenie bez testamentowe w Ustawie XII tablic miało miejsce wówczas gdy zmarły nie pozostawił po sobie określonego dziedzica lub też gdy testament jego był nieważny lub bezskuteczny. W takich sytuacjach obowiązywało dziedziczenie oparte na pokrewieństwie agnacyjnym.

W ustawie...

Dziedziczenie beztestamentowe według Ustawy XII Tablic

Spadkodawca zmarł nie pozostawiwszy testamentu lub ten stał się nieważny. Wg U XII T – zasada Si intestato moritur...jeżeli zmarł nie pozostawiając testamentu + zasada Nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest – nikt nie może umrzeć rozporządziwszy po części testamentem, po części...