Pitagorejczycy

Pitagorejczycy

Czytaj Dalej

PITAGOREJCZYCY

Pod tym względem liczba pitagorejczyków wcale nie wypa­dała z linii rozwój u wczesnej greckiej filozofii, jednakże (przynajmniej w interpretacji później­szych pitagorejczyków) wprowadzała do niej nowy motyw: pierwszy raz za istotny czynnik świata uznana została nie sama materia, lecz - mówiąc językiem Greków późniejszych - jej forma.

Liczba jako arché w filozofii pitagorejczyków

Pitagorejczycy pierwsi zauważyli, że wiele zjawisk przyrodniczych można wyrazić w relacjach liczbowych, i przejęci tym odkryciem skłonni byli konstruować także takie zależności liczbowe, które nie istniały rzeczywiście.

Pitagorejczycy

Kosmos – ustaliwszy ,że przyczyną dźwięków jest ruch, twierdzili, że również i sfery gwiezdne, krążące dookoła środka świata, ruchem swym wydają dźwięk. Dźwięk ten jest harmonijny, ponieważ odległości sfer tworzą harmonijną proporcję, musi więc dźwięczeć w przestworzach ,,muzyka sfer’’. Dawali tym twierdzeniem wyraz swemu przekonaniu o doskonałej harmonijności świata. I oni za jego porządek i harmonię dali mu nazwę kosmosu – czyli ładu, porządku,