ESCHATOLOGIA - W PIŚMIE ŚWIĘTYM

W kilku pozostałych pismach NT także się wymienia 2 przyjścia Chrystusa; całe życie doczesne chrześcijanina, upływające pod znakiem oczekiwania na drugie przyjście Chrystusa (Hbr 10,25.

GRZECHÓW ODPUSZCZENIE - W PIŚMIE ŚWIĘTYM

to przede wszystkim—> pojednanie z Bogiem, w ST prowizoryczne, częściowelub niemożliwe; wielkość przemiany człowieka sprawiła, żePaweł w swych pismach nic nie mówi o o. w pismach prorockich, w: Biblia, księgą życia ludu Bożego, Lb 1980, 61-69; H.

Sens Pisma Świętego

254) do papieża Benedykta XV (1854-1922) i później wierzący dawali swoje świadectwo o przekonaniu, że całe Pismo Święte jest ukierunko-wane na Chrystusa i że w Nim znajduje swoje znaczenie.

Integralne człowieczeństwo Chrystusa - Nauka Pisma Świętego

  Pismo święte daje nam informacje kim jest Jezus Chrystus!

Integralne człowieczeństwo Chrystusa - Nauka Pisma Świętego

Pismo święte daje nam informacje kim jest Jezus Chrystus!

Nauka Pisma Świętego - świadectwo świętego Jana

Pismo święte daje wiele wypowiedzi na temat Bóstwa Jezusa.

Immanuel Kant (1724 - 1804) - Pisma

Liczne pisma Kanta pisane są niezmiernie chaotycznie i bardzo trudnym językiem - doszło do tego, że w XIX wieku Krytykę czystego rozumu przetłumaczono na „zwykły język niemiecki”.

HERBART I REALIZM - ZYCIE I PISMA

Pisma jego sa tresci metafizycznej, psychologicznej i pedagogicznej: Allgemeine Padagogik, 1806; Allgemeine praktische Philosophie, 1808; Lehrbuch zur Einleitung in die Philosophie, 1813; Psychologie als Wissenschaft, neugegriindet auf Erfahrung, Metaphysik und Mathematik, 1824; Allgemeine Metaphysik, 1828.

Pochodzenie Etrusków - PISMO I JĘZYK ETRUSKÓW

kreteńskim pismem linearnym B, które udało się odczytać dwóm angielskim uczonym.

ALBUM LITERACKIE. Pismo zbiorowe poświęcone dziejom i literaturze polskiej

Pismo zbiorowe poświęcone dziejomi literaturze polskiej, almanach, wyd.

GROSZ WDOWI. Pismo zbiorowe

Pismo zbiorowe, almanach (noworocznik), wyd.

MOTYL. Pismo periodyczne tygodniowe

Pismo periodyczne tygodniowe, tygodnik rozrywko-wo-literacki, wyd.

ONDYNA DRUSKIENICKICH ŹRÓDEŁ. Pismo zbiorowe

Pismo zbiorowe dla zdrowych i chorych w czasie czteromiesięcznego u wód mineralnych pobytu, miesięcznik (8 zesz.

PONOWA. Pismo poświęcone poezji i sztuce

Pismo poświęcone poezji i sztuce, czasopismo, wyd.

ROCZNIK LITERACKI. Pismo zbiorowe

Pismo zbiorowe (1843 odmienny podtyt.

SIOŁO. Pismo zbiorowe, poświęcone rzeczom ludowym ukraińsko-ruskim

Pismo zbiorowe, poświęcone rzeczom ludowym ukraińsko-ruskim, pol.

STRZECHA. Pismo ilustrowane dla rodzin polskich, miesięcznik

Pismo ilustrowane dla rodzin polskich, miesięcznik, wyd.

EWANGELIA - W PIŚMIE ŚWIĘTYM

Dość wcześnie zaczęto się nim posługiwać na określenie pism, w których utrwalona została dobra nowina zbawienia, czyli słowa i czyny Jezusa Chrystusa.

HELLENIZACJA - W PIŚMIE ŚW.

(—» kanon Pismaśw.

Uczeni w piśmie

Ze względu na ich wkład w interpretację i zastosowanie Pisma Świętego zwano ich także “doktorami Prawa” albo “prawnikami”, czyli znawcami Prawa (zob.