BLUSZCZ. Pismo tygodniowe ilustrowane dla kobiet

W 1865-96 redagowała pismo M. Pismoprowadziło nakładową działalność wydawniczą orazuczestniczyło w akcjach kulturalnych (numery specjalne).

DRUŻBA. Pismo dlô polscich Kaszubów

Pismo dlô polscich Kaszubów, dwutygodniowy dodateklit. pism F. Pismo było jakbyzapowiedzią późniejszego —» „Gryfa".

KÓŁKO DOMOWE. Pismo poświęcone polskim rodzinom

Pismo poświęcone polskim rodzinom, ilustr. Pismo o charakterze magazynu kult. Kontynuację pisma stanowił —> „Tygodnik Romansów i Powieści".

MRÓWKA POZNAŃSKA. Pismo ku użytecznej zabawie rozumu i serca

Zawieszone wskutek nikłej liczby prenumeratorów pismo próbował kontynuować w lipcu-sierpniu 1822 poróżniony z wydawcą Królikowski pt. „Pismo Miesięczne Poznańskie w ciągu «Mrówki»".

NOWINY. Pismo codzienne poświęcone polityce, sprawom społecznym, naukowym i artystycznym

Pismo, powstałe z dod. Dla szerokiego grona odbiorców pismo było jednak mało atrakcyjne, co spowodowało utratę czytelników i przyczyniło się do jego upadku; dwa efemeryczne nry ukazały się jeszcze w marcu 1884.

O PISMACH KLASYCZNYCH I ROMANTYCZNYCH, rozprawa polemiczna Jana Śniadeckiego

O PISMACH KLASYCZNYCH I ROMANTYCZNYCH, rozprawa polemiczna Jana Śniadeckiego, powst. 4 Pism rozmaitych, Wilno 1822. Libera w: Wybór pism naukowych, W.

POGLĄDY. Pismo społeczno-kulturalne

Pismo społeczno-kulturalne, dwutygodnik wyd. Pismo prezentuje i inspiruje działalność kult. Pismo zajmuje się problemami społ.

PRO ARTE ET STUDIO. Pismo młodzieży akademickiej

Pismo młodzieży akademickiej, czasopismo wyd. Boyego, było pismem środowiska studenckiego, nawiązującym w programie lit. na Pismo młodzieży literackiej.

ROCZNIK EMIGRACJI POLSKIEJ. Pismo polityce i literaturze narodowej poświęcone

Pismo polityce i literaturze narodowej poświęcone, tygodnik, wyd. Po zawieszeniu pisma przez władze franc.

ŚWIAT. Pismo tygodniowe ilustrowane

Pismo tygodniowe ilustrowane, magazyn poświęcony problematyce społ. pisma, wywodzącego się z dodatku lit. Pismo, przeznaczone gł.

TYDZIEŃ, pismo społ.-lit.

TYDZIEŃ, pismo społ. Wolskiego, dzięki czemu pismo stało się najpoważniejszym organem lit. Jednocześnie pismo prezentowało poetów modernist.

TYGODNIK POWSZECHNY. Pismo ilustrowane, wszelkim gałęziom literatury, nauce, sztuce i polityce poświęcone

Pismo ilustrowane, wszelkim gałęziom literatury, nauce, sztuce i polityce poświęcone, tygodnik wyd. Pismo o charakterze popularnonauk. modernizowany w kierunku pisma lit.

DUALIZM - W PIŚMIE ŚWIĘTYM i LITERATURZE MIEDZYTESTAMENTALNEJ

Tendencje te wywarły wpływ na pisma NT, w których jednak zostały podporządkowane chrystologii i soteriologii, zwł.

FILON z ALEKSANDRII - PISMA

egzegezy Pleciokslęgu; wcześniej powstałypisma filoz. Pisma I.

GRZECH - W PIŚMIE ŚWIĘTYM

W pismach Pawła Apostoła hamartia oznacza g. ; występuje głównie w pismachPawła Apostoła oraz Łukasza i określa postępowanienieodpowiadające normom etycznym.

PRZYKŁADY PISM

Wolska 35 03 – 455 Radom Wasze pismo z dnia Znak Nasz znak Data 10. Świętokrzyska 125 00 – 122 Warszawa Wasze pismo z dnia Znak Nasz znak Data 14. Potwierdzamy otrzymanie waszego pisma jw.

Czym charakteryzuje się pismo dysgraficzne?

Pismo uczniów z dysgrafią charakteryzuje się: -     nieczytelnością, -    deformacjami liter, -    różnym położeniem liter w wyrazie, -    różnym kierunkiem nachylenia liter, -    zachwianą, nieprawidłową proporcją, -    nieprawidłowym połączeniem liter lub jego brakiem (pismo niepowiązane), -    częstymi skreśleniami i przeróbkami, - ...

Rozwój kultury greckiej: pismo, igrzyska

Dopiero bowiem przez wprowadzenie samogłosek pismo fenickie stało się pełnym alfabetem. , użycie pisma było w tej epoce jeszcze bardzo ograniczone.

PISMO DO ZARZĄDU

Wystąpienie do kierownictwa, wystąpienie porewizyjne, pismo do kierownika jednostki, jest przygotowywane przez biegłego rewidenta i ma charakter poufny. Pismo powinno być sformułowane w sposób zrozumiały także dla osób spoza środowiska księgowych.

Ważne czynniki rozwoju kultury greckiej: pismo, igrzyska

Dopiero bowiem przez wprowadzenie samogłosek pismo fenickie stało się pełnym alfabetem. Mimo że alfabet semicki przyjęty został prawdopodobnie już na przełomie wieku X i IX, użycie pisma było w tej epoce jeszcze bardzo ograniczone.