Pisklę

Pisklę

Czytaj Dalej

BATERIA DO WYCHOW U PISKLĄT

BATERIA DO WYCHOW U PISKLĄT— zespółpiętrowo ustawionych klatek przystosowanychdo wychowu piskląt Szkielet baterii wykonanyjest z drewna lub metalu, ściany z cienkichprętów metalowych, a podłoga z siatki. Kał spadającyprzez siatkę gromadzi się na wysuwanejblaszanej tacy. Każda klatka baterii...

SEKSOWANIE PISKLĄT

SEKSOWANIE PISKLĄT — rozpoznawaniepłci piskląt polegające na ustalaniu obecnościprącia w steku u kogucików lub jego braku u kurek.Czynność tę wykonuje się po upływie 20—30 godzin od chwili wyklucia się pisklęcia.

Kokcydioza piskląt

Choroba zakaźna pisklątw wieku 3–5 tyg., której przyczyną jest pierwotniakżyjący wewnątrz komórek nabłonkowych przewodu pokarmowego; k. objawia siębiegunką zabarwioną krwią, powodując masowe upadki piskląt, nawet do 100% stada.