PISARZ

Pisarz publiczny człowiek zajmujący się zawodowo pisaniem listów, podań, próśb, wypełnianiem formularzy urzędowych dla osób niepiśmiennych. Pisarz sądowy w dawnej Polsce miejski, grodzki a.

XIX-wieczni pisarze francuscy - Stendhal, Balzac, Hugo, Flaubert, Zola, Dumas, Maupassant i inni

W przeciwieństwie do naukowca, pisarz ma ponadto pełną kontrolę nad zachowaniem przedmiotów swych badań - postaci.

Postawa pisarzy wobec krzywdy społecznej na przykładach znanych ci utworów literatury staropolskiej, romantycznej, pozytywistycznej i młodopolskiej.

Obrazy te są bardzo ekspresywne, pisarz podkreśla ohydę nędzy, brud, prowadzący do wielu chorób. - Przejmujący utwór, w którym pisarz ukazuje, do czego prowadzi wielowiekowa krzywda społeczna.

„ŻYWOT EZOPA FRYGA" - PISARZ Z PRZEŁOMU EPOK I JEGO BIBLIOTEKA

Ten pisarz, tkwiący przecież głęboko w średniowieczu, miał przy tym, jakże humanistycz-n;|, potrzebę sławy.

Portrety i karykatury Polaków w twórczości pisarzy oświecenia

Pisarze uświadamiali, iż człowiek nie jest doskonały, przekonywali jednak, że warto się zmienić, że nigdy nie jest za późno na zmianę postępowania.

Sarmata o sobie - pisarze oświecenia o sarmatyzmie

Celem pisarzy tworzących je było wezwanie rodaków do odrzucenia z sarmatyzmu wszystkiego, co uległo deprawacji i zwyrodnieniu, wydobycia natomiast z kultury szlacheckiej wszystkiego co własne, narodowe i połączenie tego ze zdobyczami kultury europejskiej.

Wieś Jako temat literacki w twórczości pisarzy Młodej Polski i dwudziestolecia miedzywojennego.

Ważnym zjawiskiem w literaturze Młodej Polski było pojawienie się pisarzy blisko z wsią związanych, a więc lepiej rozumiejących chłopów. W okresie dwudziestolecia pisarzy chłopskiego pochodzenia jest coraz więcej (np.

Wykaż prawdziwość sądu, że przeżycia osobiste pisarza mają wpływ na jego twórczość artystyczną.

Ci trzej pisarze, Tadeusz Borowski, Zygmunt Herling-Grudziński i Kazimierz Moczarski przeżyli tak wstrząsające wydarzenia jak wojna i więzienie przez wroga. Każda z tych trzech pozycji literackich nie jest pełną biografią, a jedynie przedstawia pewien okres z życia pisarza.

BIBLIOTEKA PISARZY ŚLĄSKICH

w Katowicachna wzór BPP, oraz na serię Pisarze Śląscy XIX i XX w. opracowania tekstów pisarzy śl. Hierowski, 1946), Śląscy pisarze ludowi.

Społeczeństwo polskie w oczach pisarzy Młodej Polski i XX-lecia

Poeci, pisarze pragną stworzenia państwa, w którym zniesione jest panowanie ludzi nad ludźmi, nie istnieje niewolnictwo jednych, a próżnowanie innych, społeczeństwa pracujących, równych i wolnych ludzi. Społeczeństwo polskie w oczach pisarzy Młodej Polski i XX-lecia międzywojennego.

Społeczeństwo polskie w oczach pisarzy Młodej Polski i XX-lecia

Poeci, pisarze pragną stworzenia państwa, w którym zniesione jest panowanie ludzi nad ludźmi, nie istnieje niewolnictwo jednych, a próżnowanie innych, społeczeństwa pracujących, równych i wolnych ludzi. Społeczeństwo polskie w oczach pisarzy Młodej Polski i XX-lecia międzywojennego.

Społeczeństwo polskie w oczach pisarzy XX-lecia i Młodej Polski

Poeci, pisarze pragną stworzenia państwa, w którym zniesione jest panowanie ludzi nad ludźmi, nie istnieje niewolnictwo jednych, a próżnowanie innych, społeczeństwa pracujących, równych i wolnych ludzi. Społeczeństwo polskie w oczach pisarzy Młodej Polski i XX-lecia międzywojennego.

Pisarze drugiej polowy XIX w. próbuja realizowac zasade typowosci "wcielajac to co ogólne w to co jednostkowe"

Pozostaje mi tylko zadac pytanie dlaczego pisarze tamtego okresu tak lubili "wcielac ogóly w jednostki" ? Zgodnie z ta teoria, ale idac od jej "konca" pisarze drugiej polowy XIX w.

BIBLIOTEKA PISARZÓW POLSKICH (BPP)

Czermaka) czy pism polemicznych, wielu pisarzy prezentowanojedynie w wyborze (założeniem były edycje 1- lub conajwyżej 2-tomowe). Nekanda-Trepka); zainicjowano edycjewielotomowe z tendencją do objęcia dzieł wszystkich pisarzy(Rej, Jurkowski, Klonowie, S.

WYBÓR PISARZÓW POLSKICH, seria dzieł klasyków i wybitnych pisarzy współcz.

WYBÓR PISARZÓW POLSKICH, seria dzieł klasyków i wybitnych pisarzy współcz.

Henryk Sienkiewicz jako wielki pisarz

Wola Okrzejska należała do babki pisarza, Felicjany Cieciszowskiej. Został ochrzczony w sąsiedniej miejscowości Okrzeja, w kościele ufundowanym przez prababkę pisarza.

PISARZE CHRZEŚCIJAŃSCY. POKOLENIE KONSTANTYNA

Laktancjusz, uczeń Arnobiusza, stoi wyżej od niego jako stylista i pisarz.

Portrety XVIII-wiecznych Polaków w utworach pisarzy oświecenia

W rzeczywistości więcej było okazji do obserwowania postaci negatywnych, więc pisarze mieli bogatszy materiał do ich portretów.

Krajobraz jako motyw literacki - przedstaw jego funkcjonowanie w twórczości pisarzy różnych epok.

W mojej pracy starałam się ukazać, na przykładzie utworów pisarzy - tak poetów, jak i ludzi wiernych epickim formom twórczości, w jaki sposób ludzkie wnętrze odnajduje swój wyraz na papierze, w ramach krajobrazowych kreacji (w których kształt ewoluuje, jak zresztą i świadomość samego człowieka).

BIBLIOTEKA PISARZY POLSKICH, seria wydawn

BIBLIOTEKA PISARZY POLSKICH, seria wydawn. dzieł pisarzyXIX w.