CZAJKOWSKI Piotr (1840 - 1893)

Sąd honorowy

Wybitny rosyjski kompozytor. Zmarł dość niespodziewanie, a oficjalnie podanympowodem zgonu była cholera, której epidemia właśnie kończyła się w Petersburgu.Taką wersję przedstawili i konsekwentnie j ą podtrzymywali dwaj osobiści lekarzeCzajkowskiego, bracia Lew i Wasilij Bertensono-wie...

Piotr w Rzymie

Paweł nie wspomina Piotra w swoimliście, wiadomo jednak, że później obaj działali w Rzymie, obaj też ponieśli śmierć w czasie prześladowaniachrześcijan przez cesarza Nerona. Piotrzostał ukrzyżowany głową w dół, najpewniej już w 65 roku.

PIOTR z Cluny

Z przydomkiem Czcigodny [Venerabilis, ok. 1090-1156]; współczesny i przyjaciel św. Bernarda z Clairvaux; odegrał znaczną rolę w życiu kościelnym swej epoki. Jako pisarza znamionuje go bardzo szerokie oczytanie, zwłaszcza w autorach klasycznych, a jako człowieka nieczęsta w wiekach średnich...

BAGRATION Piotr Iwanowicz (1765 - 12 IX 1812)

Gen. ros. Ur. w Kizlarze, w Dagestanie, spokrewniony z gruzińską rodziną królewską Bagratydów. Obdarzony talentem wojskowym, 1782 rozpoczął służbę w amiii ros. Brał udział w kampanii 1792 przeciwko Polsce i w tłumieniu powstania kościuszkowskiego. Zwrócił na siebie uwagę Suworowa i stał się...

DOŁGORUKOW Piotr Pietrowicz (1776 - 1806), ks. i gen. ros.

Pochodził ze starej arystokratycznej rodziny. Faworyt cara Aleksandra I, przeciwnik ks. Adama Czartoryskiego.

W 1805 jako adiutant cara spotkał się z Napoleonem na krótko przed bitwą pod Austerlitz. Cesarz Francuzów wywiódł go w pole, stwarzając wrażenie, że boi się Rosjan i gotów jest jak...

WITTGENSTEIN Ludwik Piotr Christianowicz (1768 - 1842), gen. ros.

Od 1826 feldmarsz., od 1834 ks. Tłumił powstanie kościuszkowskie, uczestniczył w wojnach z Francją 1805-1807. W kampanii 1812 dowodził osobnym korpusem, którego zadaniem była osłona Petersburga.

Odniósł sukcesy pod Połockiem i Czasznikami, gdzie walczył m.in. z poi. dyw. piech. gen. Girarda. W czasie...