Piotr Abelard

Piotr Abelard (1079-1142), francuski filozof i teolog, wywarł większy wpływ na rozwój nauki kościelnejniż ktokolwiek inny z jemu współczesnych, długo jednak biografowie bardziej zajmowali się jego romansemz Heloizą, aniżeli działalnością naukową.

Murzyni — Piotr Klawer

Piotr Klawer (1581-1654, święty), pochodził z Katalonii, skąd z o.

Piotr Kanizy w Niemczech

Piotr Kanizy urodził się (1521) w Nimwegen, studiował w Kolonii, potem został przez Piotra Faberapozyskany (1543) dla zakonu jako pierwszy kandydat z cesarstwa.

Rzecznik pojednania — Piotr Mohyła

Prawosławny metropolita kijowski Piotr Mohyła okazał taką troskę w stopniu wybitnym.

PIOTR z Troyes

Piotr był istotnie człowiekiem na owe czasy bardzo oczytanym, a dziek) jego stało się następnie standardowym podręcznikiem dla całych wieków średnich i wywarło wielki wpływ na egzegezę biblijną [wydanie w PL CXCVIII].

Piotr Kropotkin - anarchista komunistyczny

Prawo i państwo to zjawisko historyczne czyli zmienne. Społeczeństwo miało być połączeniem wolności jednostki z komunizmem ekonomicznym. Był przekonany, że odejście od państwa jest koniecznym warunkiem wynikającym z praw historii. Twierdził, że funkcją współczesnych społeczeństw jest dążenie do...

BOYM Michał Piotr

1614-59, Jezuita polski, przyrodnik; od 1645 był misjonarzem na chińskiej wyspie Hajnan na M. Południowym u wybrzeży Chin; zdobył zaufanie dworu cesarskiego.

W czasie najazdu mandżurskiego wysłano go w 1651 do papieża z wezwaniem o pomoc przeciw najeźdźcom, której nie otrzymał. Po kilku latach wrócił...

CZEKANOWSKI Aleksander Piotr

1833-76, Geolog i geograf polslci; zesłany za udział w powstaniu 1863 na Syberię, prowadził badania w rejonie jeziora Bajkał, w dorzeczach Dolnej Tunguzki i Leny, nad brzegami M. Arktycznego; zmarł śmiercią samobójczą, pozostawiając po sobie cenne materiały, mapy i wielkie zbiory przyrodnicze.

Góry...

DUFOUR Piotr

(wym. dufur), 1727-96, Drukarz, księgarz i wydawca polski pochodź, francuskiego, wydawał w Warszawie od 1773 druki w wielu językach, m.in. sztuki teatralne, a od 1785 także w Łowiczu i Grodnie; zbankrutował w 1790.

PIOTR

Petrodworec (Peterhof); Pierrot; Pietruszka II; Piotrowin; Schlemihl Peter. Kukiełka mistrza Piotra zob. Pietra (Piotra) komuś napędzić przestraszyć kogoś.

STATORIUS STOJEŃSKI Piotr

zm. 1591, Pedagog, pisarz i gramatyk reformacyjny, rodem z Francji, uczeń Kalwina, do Polski sprowadzony w 1556, przybrał w 1558 nazwisko Stojeński, arianin, nauczyciel i reformator szkoły pińczowskiej, jeden z tłumaczy Biblii (zob.) brzeskiej (1563), autor pierwszej zupełnej gramatyki polskiej Polonicae...

Wielkie postacie historyczne z XVI – XVIII w. - Skarga Piotr

 

Właśc. P. Powęski, ur. 1536, zm. 1612, teolog, pisarz, działacz kontrre­formacji, jezuita. Pochodził z osiadłej na Mazowszu drobnej szlachty, studiował w Akademii Krakowskiej. Był pierwszym rek­torem Akademii Wileńskiej (od 1579), zało­życielem kolegiów w Połocku, Rydze, Do­rpacie, kaznodzieją...

ABRAMOWICZ PIOTR SJ

ur. 11 VII 1619 w Małopolsce, zm. 22 IV 1697 w Krakowie, Misjonarz lud. i budowniczy.

Do zak. wstąpił 1640; po ukończeniu studiów wykładał syntaksę w Bydgoszczy i matematykę w Kaliszu, Krakowie i Lublinie; kierował 1668-75 budową kolegium w Wałczu, a 1675-82 budo­wą kościoła jez.  św. Stanisława...

ALAND, Alandus JAN, pseud. Piotr Kazimierz Tryzna SJ

ur. 1559 we Lwowie, zm. 1641 w Nieświeżu, Pisarz ascetyczny. W 1590 wstąpił do zakonu, gdzie był nauczycielem retoryki, pełnił urząd prefekta studiów i kierował kolegium w Nieświeżu; był spowiednikiem Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła Sierotki;

najbardziej znane dzieła A. wydane w językach pol. i...

ALEKSIEJEW PIOTR ALEKSIEJEWICZ

ur. 1727 w Moskwie, zm. 22 VII 1801 tamże, Protojeriej moskiewskiego soboru Archanioła, teolog ros., członek Petersburskiej Akademii Nauk. Kształcił się 1738-52 w słow.-gr.-łac. Akademii w Moskwie; 1757 otrzymał święcenia kapł., 1771 został protojeriejem.

Był fanatycznym przeciwnikiem stanu mniszego;...

ARKADIUSZ PIOTR, Arkudius Petrus ks.

ur. ok. 1562 na wyspie Korfu, zm. 1633 w Rzymie, Teolog i działacz greckokatolicki. W 1578 udał się do Rzymu, gdzie 1591 ukończył gr. kolegium św. Atanazego, uzyskując doktorat teologii i filozofii i przyjął święcenia kapł.; w tymże roku pap. Grzegorz XIV wysłał go do Polski wraz z bpem łuckim B...

ARTOMIUSZ PIOTR, zw. Krzesichleb

ur. 26 VII 1552 w Grodzisku Wlkp., zm. 2 VIII 1609 w Toruniu, Pol. kaznodzieja i pisarz luterański. Odbył liczne podróże po Europie jako nauczyciel rodziny Ostrorogów.

W 1577 rozpoczął studia na uniw. wittenberskim; w nast. roku powrócił do kraju; był kaznodzieją w Warszawie (1578-81); 1585 został...

BEHM KAROL PIOTR COr

ur. 1701 w Wilnie, zm. 21 II 1757 w Gostyniu Pozn., Lekarz, organizator zakonny.

Studiował w Wilnie, a potem w Mantui, gdzie 1732 uzyskałdoktorat medycyny i filozofii;

1737 przyjął święcenia kapł.i został prob, w Tuliszkowie, 1739 otrzymał kanonię dra medycynyw kapitule pozn., a 1740 gnieżn.;

1748...

BERENGARIUSZ z POITIERS, Pierre Bérenger, Piotr Scholastyk

Żył w XII w., pisarz polemiczny.

Pochodził prawdopodobnie z Poitiers; był uczniem i wielbicielempoglądów P. Abélarda; po synodzie w Sens (1140), naktórym z inicjatywy Bernarda z Clairvaux potępiono Abélarda,B. napisał apologie Abélarda, a jednocześnie pamflet naBernarda Apologeticus contra beatum...

BIELAŃSKI PIOTR bp. unicki

zm. 29 V 1798 we Lwowie, Organizator diecezji.

Przyjął święcenia kapł. w Kościele unickim; mianowany bpemprzez cesarzową Marię Teresę 1779, sakrę biskupią przyjąłdopiero po wstąpieniu do zakonu 1781; zorganizował 1783unickie seminarium gen. we Lwowie; lojalny wobec władz austr.,prowadził jednak...