Święty Piotr Damiani

Piotr Damiani, opat, biskup, doktor Kościoła. Piotr Damiani pracowałnad wewnętrzną odnowa Kościoła. Piotr przedstawiany jest jako biskup w mitrze, jako kardynał w cappa magna lub jakomnich w habicie.

Święci: Paweł Mi, Piotr Doung-Lac, Piotr Truat

Paweł Mi, Piotr Doung-Lac, Piotr Truat, męczennicy (+ 1838).

„DOKTOR PIOTR”

•  Piotr Cedzyna wyjechał z kraju na nauki, zdobywając wykształcenie i zawód 5. Jego syn Piotr ma inne poglądy.

DOKTÓR PIOTR

DOKTÓR PIOTR, opowiadanie S. Piotr potępia postępowanie ojca; postanawia zwrócićrobotnikom pieniądze, zdobyte drogą wyzysku.

PIOTR Z AMIENS

Znany także jako Piotr Pustelnik, ok. Piotr uszedł cało i towarzyszył im w drodze na wschód w 1097.

CZAPLA PIOTR ks.

ksiądz rektor Piotr Cz. ksiądz Piotr Cz.

Piotr Kochanowski (1566--1620)

Do duszy polskiej przemówił Piotr Kochanowski tym silniej, że w wielu ustępach, świadomie czy nieświa­domie, nadawał przekładowi koloryt polski, zwłaszcza w opisach bitew, w któ­rych się wspaniale odzwierciedlił duch rycerski Polski XVII wieku.

GOŁĘBIOWSKI PIOTR bp.

Wójcik, Dobry Pasterz - Ksiądz biskup Piotr G. Wójcik, Ksiądz Piotr G.

Święty Piotr Kanizy

Piotr Kanizy, kapłan, doktor Kościoła. Piotr studiował teologię w Kolonii.

Piotr

Niektóre teksty mówią, że Piotr wraz z Janem i Jakubem, bratem Pana, tworzyli triumwirat; Jakub zdaje się dość szybko uzyskał we wspólnocie jerozolimskiej autorytet większy nawet od Piotrowego.

OBRAZ ZANIEDBAŃ SPRAW PUBLICZNYCH I WIZJA NAPRAWY - „KAZANIA SEJMOWE” PIOTR SKARGA

Piotr Skarga był doradcą króla i kaznodzieją królewskim.

Piotr Pietrowicz Łużyn

Piotr Pietrowicz Łużyn, narzeczony Duni, człowiek pozbawio­ny zasad moralnych, małostkowy, wyrachowany, udający troskliwe­go, by zdobyć rękę pięknej, ale biednej dziewczyny.

Piotr Skarga (1536-1612)

Piotr Skarga urodził się w Grójcu na Mazowszu, w ubogiej, mieszczańskiej rodzinie.

Mesjanistyczna koncepcja przyszłości Polski w Dziadach cz.III (ks.Piotr)

Piotr widzi jadące na wschód kibitki, wypełnione młodziutkimi więźniami, uczniami i studentami.

Bohater nocy listopadowej - Piotr Wysocki

Piotr Wysocki (1797-1875) Bohater nocy listopadowej.

ARTOMIUS PIOTR

ARTOMIUS PIOTR, właśc.

BARYKA PIOTR

BARYKA PIOTR, żył w poł.

BOROWY PIOTR

BOROWY PIOTR, ur.

BYKOWSKI PIOTR, JAKSA

BYKOWSKI PIOTR, JAKSA - , ur.

CHMIELOWSKI PIOTR

CHMIELOWSKI PIOTR, ur.