Piotr Skarga

Czytaj Dalej

Piotr Skarga

Żeby te wszystkie cele osiągnąć, żeby Polskę moralnie odrodzić, pragnął Skarga, żeby jego pisma mogli czytać wszyscy, i właśnie dlatego troszczył się tak bardzo o piękno i jasność, a jednocześnie o prostotę swoich pism: jak Polska Polską, żaden inny - do dziś dnia - kaznodzieja nie zespolił tak doskonale piękna stylu i jas­ności wykładu z prostotą, jak żaden nie może się równać ze Skargą siłą uczucia i po­lotem kaznodziejskim.

Piotr Skarga (1536-1612)

Piotr Skarga urodził się w Grójcu na Mazowszu, w ubogiej, mieszczańskiej rodzinie. Dzieła pisarskie Piotra Skargi były ściśle związane z jego działalnością religijną, społeczną i polityczną.

Piotr Skarga - Kazania sejmowe

W kazaniu siódmym,  O prawach niesprawiedliwych, które stanowią piątą cho­robę Polski, Skarga rozwija tę samą myśl, którą uzasadnił już Modrzewski, że bez praw sprawiedliwych nie może być prawdziwej wolności i że się bez nich żadne państwo ostać nie może; po czym mówi o prawach niesprawiedliwych, do których oprócz prawa Neminem captivabimus, prócz zniesienia sądów biskupich, oprócz ...

OBRAZ ZANIEDBAŃ SPRAW PUBLICZNYCH I WIZJA NAPRAWY - „KAZANIA SEJMOWE” PIOTR SKARGA

Piotr Skarga był doradcą króla i kaznodzieją królewskim. Skarga zaleca podnieść rangę Senatu oraz umocnić centralną władzę.

SKARGA PIOTR

SKARGA PIOTR, ur.

Wielkie postacie historyczne z XVI – XVIII w. - Skarga Piotr

 

Właśc. P. Powęski, ur. 1536, zm. 1612, teolog, pisarz, działacz kontrre­formacji, jezuita. Pochodził z osiadłej na Mazowszu drobnej szlachty, studiował w Akademii Krakowskiej. Był pierwszym rek­torem Akademii Wileńskiej (od 1579), zało­życielem kolegiów w Połocku, Rydze, Do­rpacie, kaznodzieją...

Zażalenia, skargi, wyrażenia

 

Dusty – zakurzony

Rude – Niegrzeczny

Stringy- Żylasty

Tough – twardy

Filtry- Brudny

Salty – przesolony

Tasteless - Bez smak

Vinegary – Cierpki

Late – Późny

Stained – Splamiony

Torn – Rwany

Watery – Wodnisty

Off – wyłączony

Stale – Nieświeży

Attendant - Człowieka ...

Kształtowanie się postaw obywatelskich w okresie renesansu (Rej, Kochanowski, Modrzewski, Skarga)

Inny ton, inny charakter mają Kazania sejmowe Piotra Skargi. Skarga nawołuje do opamiętania, do zaprzestania wyzysku chłopów, do życia zgodnego z Ewangelią.

„DOKTOR PIOTR”

•  Piotr Cedzyna wyjechał z kraju na nauki, zdobywając wykształcenie i zawód 5. Jego syn Piotr ma inne poglądy.

Ocena słuszności dokonywania swojego wybory bohaterów utworów Stefana Żeromskiego: Doktor Piotr, Tomasz Judym i Cezary Baryka.

Doktor Piotr powinien wytłumaczyć swemu ojcu gdzie tkwi zło w jego postępowaniu. Uważam jednak, że nie wszyscy bohaterowie Stefana Żeromskiego dokonali właściwego wybory (Tomasz Judym i doktor Piotr).

Treści patriotyczne w utworach Jana Kochanowskiego i kazaniach Piotra Skargi

Do grona twórców epoki renesansu, którym na sercu leżało prawdziwie pojmowane dobro kraju, należy zaliczyć Piotra Skargę - wielkiego patriotę i znakomitego pisarza, autora nieśmiertelnych "Kazań sejmowych".

Piotr Pietrowicz Łużyn

Piotr Pietrowicz Łużyn, narzeczony Duni, człowiek pozbawio­ny zasad moralnych, małostkowy, wyrachowany, udający troskliwe­go, by zdobyć rękę pięknej, ale biednej dziewczyny.

Projekt reform dla Polski przedstawiony w renesansowej publicystyce (Modrzewski, Skarga).

  Problem obywatela, państwa i jego reform występuje w renesansowej publicystyce Andrzeja Frycza Modrzewskiego i księdza Piotra Skargi.

Kazania Piotra Skargi

  Piotr Skarga, dzięki działalności filantropijnej, został nadwornym kaznodzieją króla Zygmunta III Wazy. Kazanie VI "O monarchii i królestwie" - Skarga uważa, że najlepszą formą rządu jest jednowładztwo, którego nie można jednak utożsamiać z absolutnym samowładztwem.

Konrad i Ksiądz Piotr – dramat postaw i racji

Ksiądz Piotr zajął stanowisko oczekującego na gest Boga, nie próbował Go pospieszać i nie żądał od Niego wizji przyszłości. Konrad jest wielki w swym buncie, Ksiądz Piotr – w pokorze.

Patriotyczne i chrześcijańskie walory „Kazań Sejmowych” Piotra Skargi

W tym kazaniu Skarga zastosował emocjonalny styl, oraz logiczną formę wypowiedzi ( obraz konania Polski, wskazanie przyczyn jej śmierci, ukazanie jej zasług i oddanie głosu umierającej).

Mesjanistyczna koncepcja przyszłości Polski w Dziadach cz.III (ks.Piotr)

Piotr widzi jadące na wschód kibitki, wypełnione młodziutkimi więźniami, uczniami i studentami.

Piotr Abelard – jego miejsce w dziejach filozofii XII wieku

Piotr pomimo sławy i uznania jego talentu filozofa, nauczyciela został dwukrotnie potępiony przez Kościół w 1121 roku na synodzie Soissons (jego pierwsza rozprawa teologiczna „O Trójcy Świętej” skazana na spalenie; został zmuszony do przebywania w klasztorze św.