Piotr I Wielki- reformy potężnego cara po odbyciu

Piotr przeniósł stolicę Rosji z Moskwy do Petersburga, który nakazał zbudować. Dnia 25 stycznia 1721, na mocy dekretu Piotr I, w miejsce godności patriarchy Kościoła prawosławnego wprowadził Synod Świątobliwy.

Prekursorzy nominalizmu - Piotr Aureoli

Piotr odrzuca więc zarówno species, jak i pojęcie, które jest niczym innymjak rzeczą in esse obiectivo.

PIOTR I WIELKI

Chatka Piotra I w Leningradzie pierwszy dom mieszkalny w mieście, istniejący do dziś, wzniesiony w maju 1703, skąd Piotr nadzorował budowę twierdzy.

Ocena słuszności dokonywania swojego wybory bohaterów utworów Stefana Żeromskiego: Doktor Piotr, Tomasz Judym i Cezary Baryka.

Doktor Piotr powinien wytłumaczyć swemu ojcu gdzie tkwi zło w jego postępowaniu. Uważam jednak, że nie wszyscy bohaterowie Stefana Żeromskiego dokonali właściwego wybory (Tomasz Judym i doktor Piotr).

Konrad i Ksiądz Piotr – dramat postaw i racji

Ksiądz Piotr zajął stanowisko oczekującego na gest Boga, nie próbował Go pospieszać i nie żądał od Niego wizji przyszłości. Konrad jest wielki w swym buncie, Ksiądz Piotr – w pokorze.

CHMIELOWSKI PIOTR

Laus/, Piotr Ch. twórca polskiej metodyki literatury, w; Piotr Ch. Markiewicz, Piotr Ch. jako krytyk literacki, w: Piotr Ch. Kulczycka-Saloni, Piotr Ch.

CZAJKOWSKI PIOTR IUICZ

Jarustowskij, Piotr Iljicz Cz. Bakunskaja, Piotr Iljicz Cz. Aichwang, Piotr Iljicz Cz. Tumanina, Piotr Iljicz Cz. Swolkień, Piotr Cz.

Piotr Abèlard

Piotr Abèlard zajął dość poważne miejsce w odnalezieniu stanowiska pośredniego. Moim zdaniem Piotr Abèlard jest znakomitym nauczycielem, który pomimo szykanowania ze strony Kościoła nie zatracił i nie wyrzekł się prawd, do których dochodził całe swoje, zapewne bolesne, życie.

Szkotyści - Piotr z Kandii

Cytuje też wiele nazwisk, międzyinnymi są t am Piotr Brinkel, Bradwardine, Adam Woodham, Jan z Mirecourt,Grzegorz z Rimini, Franciszek z Meyronnes, Franciszek z Marchii.

Św. PIOTR

Na prośbę Piotra Pan Jezus zgodził się, aby Piotr wyciągnął matkę z piekła na jakimś zrobionym przez nią za życia dobrym uczynku. Piotr wyciągał za nie, a kilka dusz także się ich uczepiło, zawistna kobieta tak się zaczęła szarpać, aby innych zrzucić, że wreszcie sama wraz z nimi spadła z powrotem do piekła.

Myśliciele X wieku - Piotr Damiani

Piotr Damiani jest przedstawicielem skrajniesakralnej duchowości średniowiecza. Jest on zwolennikiem teokracji papieskiej i dlatego Piotr Damiani określa Manegolda jako gregorianina67 .

Naśladowcy Anzelma z Canterbury - Piotr Lombard

Według legendy średniowiecznejtrzej najbardziej wpływowi autorzy dwunastowieczni byli zrodzeni z jednejmatki: Piotr Lombard, Piotr Comestor i Gracjan. Piotr ma duże wyczucie współczesnejproblematyki.

Święty Piotr

Piotr został aresztowany i ukrzyżowany głową w dół. Piotr, pierwszy papież, jest patronem m. Piotr ukazywany jest w stroju apostoła, jako biskup lub papież w pontyfikalnych szatach.

Piotr I Wielki - Informacje Ogólne

Po dwóch kolejnych wyprawach przeciw Turkom Piotr Wielki zdobył w 1696 roku Azow; 1697-98 wraz z tzw.

CHOJNACKI PIOTR ks.

Morawiec, Piotr Ch. Szyszkowska, Piotr Ch. Waśkiewicz, Piotr Ch. Szyszkowska, Piotr Ch.

Świeccy mistrzowie paryscy - Piotr z Owernii

Piotr zmarł jako biskup Clermont w 1304 r. Piotr został uznany za autorytet przez dominikanówi karmelitów w XIV w.

Piotr Abelard – jego miejsce w dziejach filozofii XII wieku

Piotr pomimo sławy i uznania jego talentu filozofa, nauczyciela został dwukrotnie potępiony przez Kościół w 1121 roku na synodzie Soissons (jego pierwsza rozprawa teologiczna „O Trójcy Świętej” skazana na spalenie; został zmuszony do przebywania w klasztorze św.

Piotr Drzewiecki

Piotr Drzewiecki (1865-1944) pierwszy prezydent Warszawy w niepodległej Polsce, a także pierwszy prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Piotr Drzewicki w swej całej karierze zawodowej sprawował wielokrotnie ważne funkcje. Autor: Piotr Kaczmarczyk

Piotr Abelard

Kronika Mauriniacensis odnotowujepostać Abelarda takimi słowami: Piotr Abelard, mnich i opat, był człowiekiem religijnym, znakomitym nauczycielem,do którego zjeżdżali się uczeni mężowie z całej Europy posługującejsię łaciną.

Mistrzowie franciszkańscy po Bonawenturze - Piotr Olivi

) orzekł: W tym czasie pewni przewrotni ludzie rozsiewali herezje, jak Piotr Janowy,który przeczył jakoby dusza rozumna była formą ciała ludzkiego. Piotr de Trabibus powtarza poglądy Oliviego i pozostaje pod wyraźnymjego wpływem.