Warunki naturalne obu Ameryk - PIORUNY

W miejscu uderzenia pioruna robi się okropnie gorącą, gdyż piorun może rozgrzać powietrze do 23000 stopni Celsjusza. Największe przerażenie budzi to, że piorun może trafić w człowieka.

Pioruny - Informacje ogólne

Powietrze jest złym przewodnikiem prądu, więc piorun szuka najkrótszej drogi do ziemi, wybiera zatem najwyżej położone punkty i dobre przewodniki (maszty, dzwonnice, samotne drzewa, wieże kościelne, słupy energetyczne itp. Wiadomo, że piorun to nic innego jak tylko krótkotrwały przepływ prądu.

PIORUN

Piorunować, sadzić (ciskać) piorunami używać przekleństw zawierających wyraz piorun, jak np. Do stu piorunów! Wydarł niebu piorun, a berła tyranom, łac.

Piorun

W Biblii piorun jest głosem, a przede wszystkim głosem gniewu Boga. Celtowie interpretowali piorun jako wyraz zakłócenia kosmicznego, które wywołało gniew żywiołów; poza tym widziano w nim także karę zsyłaną przez bogów.

Burza, pioruny, iskra elektryczna, chmury i plazma

Zaburzenia te powodowane są przez oddziaływanie magnetyczne cząstek naładowanych pochodzących ze Słońca i przechwyconych przez magnetosferę Ziemi Piorun, gwałtowne wyładowanie elektryczne w atmosferze. W naturze obserwuje się wyładowania iskrowe zachodzące na dużych dystansach (piorun).

PIORUN

Istnieje hipoteza, że piorun najczęściej uderza wmiejsca o silnej radiacji (promieniowania geopatycznego). piorun kulisty, którego istota niezostała do końca poznana.

Burze - Czy piorun może uderzyć dwa razy w to samo miejsce

Wbrew znanemu powiedzeniu, prawie każdy piorun uderza w to samo miejsce nie raz, lecz wiele razy.

Poezja wobec rewolucji - „Jeśli harfa ma zakląć pioruny”

Z poetyk starszych, związanych z postawami buntowniczymi, a w Dwudzie-stoleciu aktywizowanych dla wzbudzenia gniewu rewolucyjnego, największy sukces odniosłapoetyka romantyczna – dzięki operującemu jej repertuarem środków po mistrzowsku, najwy-bitniejszemu twórcy polskiej liryki rewolucyjnej – Władysławowi Broniewskiemu (1897 –1962), który pisał w programowym wierszu Poezja*: Jeśli w pieśni potrzebna ci harfa, jeśli harfa ma zakląć ...

Burze - Skąd się biorą pioruny

Gdy napięcie staje się dostatecznie wysokie, następuje dwuetapowe uderzenie pioruna.

MACCHI M.C. 202 FOLGORE („Piorun") - samolot

Najlepszy włoski samolot myśliw­ski; opracował go Mario Castoldi, wykorzystując konstrukcję swojego poprzedniego samolotu *Macchi M.C. 200, który poddał przeróbkom polegającym głównie na zainstalo­waniu silnika Daimler Benz 601 A-l o mocy 1075 KM. Próby prototypu oblatanego 10 sierp­nia 1940 r. wykazały...

RAŻENIE PRĄDEM RA2ENIE PIORUNEM

Najpoważniejszym następstwem przepływu prądu wysokiego napięcia przez organizm człowieka (pomijając ciężkie oparzenie, ze zwęgleniem tkanek włącznie) są: 1) spowodowanie zatrzymania oddychania w następstwie tonicznego skurczu wszystkich mięśni szkieletowych (w tym mięśni wdechowych),

2)...