Pionier

Czytaj Dalej

Czy pionier rynkowy cieszy się długookresową „przewagą"?

jaki posiada pionier, a przedsiębiorstwo wchodzące jako trzecie, uzyskuje tylko 58% udziału pioniera.

Psychologia rozwojowa - Pionierzy psychologii dziecka: G. Stanley Hall

- Teoria atawizmu – zabawy są szczątkami dawnych pokoleń, które zachowały się u dzieci, w zabawie dochodzą do głosu atawistyczne skłonności natury ludzkiej, a jej celem jest wyzbycie się szczątków zbędnych już funkcji (polowanie).

- wychowanie i kształcenie powinno polegać na wspieraniu...

Psychologia rozwojowa - Pionierzy psychologii dziecka: John B. Watson

- popierał w swoich poglądach Johna Locka, czyli uczenie się przez doświadczenie

- Introspekcja – Samoobserwacja, kierowanie uwagi ku własnym przeżyciom, badanie ich, analizowanie, obserwacja własnych procesów świadomości w celu poznania ich przebiegu oraz wysnucia naukowych wniosków.

- sądził, że...

Psychologia rozwojowa - Pionierzy psychologii dziecka: Arnold Gesell

- powtórzył badania Stanley Halla

- twierdził, że rozwój jest spowodowany rozwojem biologicznym – dojrzałość do pewnych funkcji

- metodą jaką się posługiwał była obserwacja

- wykrył stałe wzorce rozwojowe (chodzenie – bieganie – skakanie)

- opracował normy statystyczne – określenie jak dane...

Psychologia rozwojowa - Pionierzy psychologii dziecka: Zygmunt Freud

- omyłki życia codziennego, np. przejęzyczenia, zapominanie rzeczy, mylenie imion, są wynikiem nieświadomych pragnień i motywów, a nie działaniem przypadku

- marzenia senne pełnią funkcję samoobroną, rekompensującą, ostrzegawczą

- struktury osobowości

"id" najstarszy ze składników, którego...

Psychologia rozwojowa - Pionierzy psychologii dziecka: Jean Piaget

- zaczął od dokładnego obserwowania swoich własnych dzieci. Stawiał im zadania, zmieniał sytuacje i notował pojawiające się zachowania.

- Teoria Piageta opiera się na założeniu, że sposób w jaki tworzymy pojęcia i posługujemy się nimi zmienia się wraz z naszym rozwojem. Myślenie dziecka nie jest...

Psychologia rozwojowa - Pionierzy psychologii dziecka: U. Bronfenbrenner

- rozwój jednostki (osoby) dokonuje się w kontekście jej związków ze środowiskiem

- Środowisko tworzy ogół warunków materialnych i niematerialnych oraz ich wzajemne powiązania. Teoria ta uwzględnia aktywna rolę człowieka w środowisku (budowaniu, przekształcaniu).

4 sfery tworzące środowisko w...