PIJARZY

Naszych dziadów chłostali jezuici starzy, Naszych ojców chłostali ojcowie pijarzy, A nam się bazy Hańska rózga prźypomina Albo dominikańska twarda dyscyplina.

Pijarzy

Po przybyciu z Hiszpanii należał do rzymskiego Bractwa Chrześcijańskiego Życia i pokilkunastu latach zorganizował (1617) zgromadzenie kapłanów o długiej nazwie oficjalnej Ordo ClericorumRegularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum, zwanych po włosku scolopi, a po polsku pijarami.