Piętno

Czytaj Dalej

Genomowe piętno rodzicielskie

Zgodnie z prawami Mendla geny z jednakowym skutkiem są dziedziczone od obojga rodziców - rodzicielskie pochodzenie informacji genetycznej nie ma więc wpływu na ekspresję genu. Zjawisko rodzicielskiego piętnowania genomu (genomowy imprinling - genomie imprinling) pozostaje w sprzeczności z tą podstawową...

PIĘTNO

Znak, znamię odbite, wyciśnięte, znamię własnościowe na bydlęciu a. koniu wypalane zazw. na tylnej nodze (łac. cauterium); dawn. znak wypalony na czole a. plecach niewolników jako znamię własnościowe, a na skórze zbrodniarza, katorżnika jako znak rozpoznawczy i znak hańby; przen. cecha rozpoznawcza...

Piętno

Umowny znak wypalony w określonym miejscu ciała konia. Stosuje się je szczególniew odniesieniu do zwierząt hod., aleniektórzy użytkownicy (duże gospodarstwarolne) piętnowali również swoje konie robocze.

Umiejętnie wypalone gorącym żelazem p.jest oznaką stałą, pozostającą na ciele zwierzęciado jego...