Pierwsze kroki

Pierwsze kroki

Czytaj Dalej

Pierwsze kroki w firmie

Źródłem rozczarowania i stresu są dla pracowników pierwsze dni w pracy. Konsekwencją tego jest to, że pierwsze tygodnie pracy są dla nowicjusza "fazą ruchów chaotycznych".

Pierwsze cywilizacje

 

POWODY POWST.PIRWSZYCH CYW.-chęć stworzenia nowego miasta,chęć zamieszkania nowych lepszych terytoriów,chęć wynalenienia nowych rzeczy, które ułatwiłyby życie. 

OSIĄGNIECIA LUDU MEZOPOTAMI-Sumerowie:wynaleźli brąz,metal.Stop miedzi,cyny nadawał się do robienia broni.Wyn.pismo obrazkowe.Stworzyli...

Pierwsze ptaki i pierwsze ssaki

Prawdopodobnie pierwsze ssaki istniały na miliony lat przed prawdziwymi ptakami, ale były one zbyt małe i ukryte, aby zwrócić na siebie uwagę. Pierwsze ssaki, podobnie jak pierwsze ptaki, były to stworzenia, które walka o byt i ucieczka przed wrogiem zahartowała na twarde warunki życia i zimno.

Pierwsze ludy żeglarskie

Ale nie Fenicjanie pierwsi spuścili galery na wody Morza  Śródziemnego. Porównajcie to z naszym stanem rzeczy, gdzie  żelazo spotyka się na każdym kroku.

Pierwsze objawy autyzmu

Zaniepokojona powyższymi zachowaniami matka najczęściej podejrzewa dziecko o zaburzenia słuchu lub wzroku i kieruje swe kroki do okulisty bądź foniatry. Wokalizacje typowe dla pierwszych miesięcy życia zdrowego dziecka (głużenie, gaworzenie) rzadziej występują u niemowląt z autyzmem.

Grecka filozofia jako nauka teoretyczna. Grecka filozofia przyrody. Pierwsze filozoficzne pytania dotyczące struktury świata. Poszukiwanie arché

), który jako pierwszy w historii filozofii położył nacisk wyłącznie na poznanie czysto intelektualne („empiria jest drogą głupców”) oraz na analizowanie zawartości umysłu, gdyż – zdaniem Parmenidesa - treści obecne w nim można uznać za tożsame z badanym bytem.

Pierwsze herezje chrystologiczne

Herezje są to błędy na temat bóstwa.

Herezje były już omawiane. Teraz tylko w bardzo wielkim skrócie przypomnimy sobie, że istnieją takie herezje na temat Bóstwa:

Subordynacjonizm – podporządkowanie. Orygenes posługiwał się tym językiem, ale nie dawał wiary

Monalizm – mówi, że Ojciec i Syn są tym...

Pierwsze wyznana wiary

Wiara pierwszych chrześcijan ma podstawowe znaczenie, ponieważ autentyczność naszego wierzenia zależy od jej zakorzenienia i przedłużenia wiary pierwszych świadków Chrystusa. To Synostwo Boże wyznawali pierwsi chrześcijanie.

Geneza i pierwsze doktryny polityczne

Na tej bazie powstały pierwsze systemy polityki gospodarczej: doktryna protekcjonizmu i merkantylizmu.

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - PIERWSZE POSIADŁOŚCI EUROPEJSKIE W AFRYCE ZACHODNIEJ. POWSTANIE LIBERII

Wolni Murzyni często nie potrafili przystosować się do życia w Anglii. Sharp zaproponował, by osiedlić ich w Sierra Leone, na zachodnim brzegu Afryki. Stworzono tutaj osiedle, które szybko się rozrastało. Tutaj również powstała baza brytyjska, która miała obsługiwać okręty zwalczające niewolnictwo...

Lata przedszkolne w cyklu życia ludzkiego - Pierwsze próby zrozumienia świata

Gromadzenie doświadczeń dzięki pamięci, obok prób „zawładnięcia” innymi osobami umożliwia także podjęcie pierwszych prób zrozumienia różnych zjawisk.

Rodzina mała - Pierwsze dziecko, aż do czasu dorośnięcia dziecka

- do instytucji małżeństwa dołącza się rodzicielstwo

- zmiana organizacji życia, dochodzą obowiązki rodzicielskie

- współcześnie, gdy możemy regulować urodziny, istotną rolę odgrywa potrzeba ojcostwa i macierzyństwa

Choroba Alzheimera - Pierwsze objawy chorobowe

Może zaczynać się ona objawami trudnymi do zauważenia i nasilającymi się bardzo powoli. Osoba chora zaczyna zapominać podstawowych rzeczy, często związanych z wykonywanym zawodem lub też czynnościami dnia codziennego. Do zaburzeń pamięci dochodzą stopniowo zaburzenia związane z orientacją w...

PIERWSZE TYGODNIE POWSTANIA LISTOPADOWEGO

Po napadzie na Belweder opadło wrzenie rewolucyjne. Gdy Wlk X odmówił udziału w tłumieniu -powstania, Rada Administracyjna przystąpiła do rozbrojenia i obezwładnienia ludu przez powołanie podporządkowanej burżuazji Straży Bezpieczeństwa. Twórcy powstania i żywioły radykalnie powstrzymały te zakusy...

Kozacy - Pierwsze wystąpienia antypolskie

Pierwsze antypolskie powstanie Kozaków pod wodzą K.

Manifest rządu i pierwsze walki (w powstaniu styczniowym)

Większość zagrożonych zdołałą uciec do Puszczy Kampinowskiej i tam zaczęto organizować pierwsze oddziały powstańcze. Przez pierwsze dni walki kierownictwo sprawowała komisja ze Stefanem Bobrowskim na czele.

Pierwsze państewka Słowiańskie

Pierwsze państewka Słowian powstały na obrzeżach osadnictwa słowiańskiego. W pierwszej połowie wieku VII powstało państwo Samona.

Pierwsze miasta

Pierwsze większe osiedla miejskie powstaly na Bliskim i Środkowym Wschodzie - w Mezopotamii i w dolinie Indusu. Poza tym w Ur, za panowania króla Ur-Nammu, spisano pierwszy kodeks prawny.

Pierwsze państwa słowiańskie

Pierwsze państwa słowiańskie : państwo Samona ( Vll w. Stopniowo zaczęły się tworzyć pierwsze związki polityczne - plemiona .

Początki renesansu we Włoszech i jego pierwsze echa za Alpami

Tak zrodzona we Włoszech myśl humanistyczna, zwracająca się ku jednostce ludzkiej i wynosząca ją na pierwsze miejsce we wszechświecie, ukazywała z wolna swe tragiczne rozdarcie, widząc teraz problemy szersze, problemy zbiorowości ludzkich, grup społecznych, całych społeczeństw i narodów i przyznając im własną zbiorową indywidualność.