Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc

Czytaj Dalej

Pierwsza pomoc

Wzór „łańcucha przeżycia”:pierwsza pomoc->wezwanie pomocy->pomoc przedszpitalna->transport->pomoc szpitalna.

Pierwsza pomoc - pomoc przedmedyczna

udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej według potrzeby Treść wezwania pomocy - miejsce zdarzenia - co się stało - stan poszkodowanych - liczba poszkodowanych - wiek i płeć poszkodowanych - imię i nazwisko zgłaszającego i numer zwrotny NIGDY NIE ODKŁADAJ PIERWSZY TELEFONU Zasady udzielania pierwszej pomocy - wezwać fachową pomoc - dbać o drożność dróg oddechowych - dbać o komfort termiczny poszkodowanego - dbać o komfort psychiczny ...

Pierwsza pomoc w gabinecie kosmetycznym.

Pierwsza pomoc ? Udzielanie pierwszej pomocy nie jest bardzo skomplikowane i opiera się na ustalonych, nieskomplikowanych regułach ?

Pierwsza pomoc - resyscytacja (ratownictwo)

Czyli resuscytacja+powrót świadomości= reanimacja Działania reanimacyjne zamykają się w 3 punktach A, B, C: A-udrożnienie dróg oddechowych B- sztuczna wentylacja C- masaz pośredni serca Sygnałem do rozpoczęcia reanimacji są: -brak normalnego oddechu , kaszlu lub ruchu -brak tętna na tętnicy szyjnej Wytyczne z 2005 r: Reanimacja krążeniowo-oddechowa Niemowle do 1-go roku zycia Dziecko od 1-go roku do okresu pokwitania Dorosły Od okresu pokwitania Rozpoczęcie ...

PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH PRZYPADKACH

Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach to proste zabiegi medyczne wykonywane na miejscu wypadku i w nagłych chorobach zagrażających życiu lub zdrowiu , przed przejęciem opieki nad chorym przez lekarza. Pierwszej pomocy udzielają osoby często bez wykształcenia medycznego, lecz odpowiednio przeszkolone.

Pierwsza pomoc w zatruciach

*zatrucia pokarmowe: sprowokowanie wymiotów przez doustne podanie lekko słonej wody; nie należy prowokować wymiotów u nieprzytomnych i z napadem drgawek oraz nadciśnieniem; *zatrucia oddechowe: zapewnienie dopływu świeżego powietrza, odcięcie dopływu szkodliwego gazu; *zatrucia przezskórne: zdjęcie odzieży i dokładne opłukanie(nie należy jej szorować gąbką ani szczotką) skóry dużą ilością wody, wykonanie opatrunku osłaniającego; Zatrucia pokarmowe: Pestycydami,

Praca z ratownictwa - pierwsza pomoc w gabinecie kosmetycznym

Czynności ratujące: jak najszybciej powiadomić służby ratownicze (w pierwszej kolejności), ułożenie poszkodowanego w pozycji siedzącej na podłodze (aby maksymalnie ograniczyć ruchy), poszkodowany może sam przyjąć najdogodniejszą dla siebie pozycję, rozluźnić ubranie: - u mężczyzn: krawat, koszulę, pasek u spodni, - u kobiet: jak można biustonosz, bluzkę, jeżeli pomieszczenie zamknięte - otworzyć okna, wspieraj psychiczne poszkodowanego.

URAZY UKŁADU RUCHU - PIERWSZA POMOC

W oczekiwaniu na pomoc medyczną można samemu udzielić pierwszej pomocy, jeżeli uraz jest niezbyt groźny.

Pierwsza pomoc przy udarze mózgu

Kładziemy drugą rękę na mostku i przesuwamy ją w dół aż do zetknięcia z palcem wskazującym pierwszej ręki.

Toksyczne Środki Przemysłowe - Pierwsza pomoc przy zatruciach TSP

Pierwsze rozpoznanie rodzaju środka trującego opiera się na danych o okoliczności skażenia (oznakowanie ładunku, zapach, konsystencja, kolor itp.

Ochrona przecwipożarowa - podstawowe wiadomości na temat pożaru, pierwsza pomoc

poż głównie: a) nie używać kuchenek elektrycznych bez ustawienia na ogniotrwałej podstawce, z dala od materiałów łatwopalnych; b) nie włączać do sieci elekt urządzeń, których działanie może wywołać przeciążenie; c) nie pozostawiać pieców węglowych i gazowych bez nadzoru; nie naprawiać bezpieczników – zastępować nowymi; d) nie używać otwartego ognia, nie palić tytoniu w obecności materiałów łatwopalnych; nie wyrzucać nie wygaszonych papierosów lub ...

URAZY UKŁADU KRWIONOŚNEGO - PIERWSZA POMOC

Rozróżnia się krwotok tętniczy i żylny. Niebezpiecznym następstwem krwotoku tętniczego jest szybka utrata krwi. Krwotok żylny jest niebezpieczny, gdy trwa długo lub gdy zraniona jest duża żyła, gdyż może dostać się do niej powietrze i spowodować zator, czyli zatkanie naczynia krwionośnego...

A która jest pierwsza i zasłużeńsza matka jako ojczyzna” - motyw ojczyzny w literaturze polskiej.

Potocki: “Transakcja wojny Chocimskiej” Ojczyzna - Matka: “Do was wyciąga ręce wolność złota”, Polacy: “Naród, który szkoły Marsowej pierwsze przodki, stare dziady liczy”; “Nierządem Polska stoi” - nie ma rządu, nikt nie podejmuje decyzji, nie przestrzega praw, ani dba o sprawiedliwość; “Zbytki Polskie”: “O czym że Polska myśli i we dnie, i w nocy” - ...

Pierwsi prawdziwi ludzie

Do większej części Afryki i Azji nie dotarł dotychczas odpowiednio wyszkolony obserwator, wskutek  czego nie wolno nam twierdzić,  że pierwsi prawdziwi ludzie zamieszkiwali wyłącznie zachodnią Europę albo że w tym miejscu pojawili się po raz pierwszy.

MAŁY HISTERYK Jak pomóc dziecku i sobie?

Pamiętaj, że od twoich pierwszych reakcji na taką sytuację będzie zależało, czy wychowasz małego tyrana. Postaraj się odczekać, aż minie pierwsza fala histerii i dopiero wówczas przemawiaj do dziecka.

Konflikty Indochińskie - Pierwsza wojna indochińska

Przygotowany przez Francję 70 tys. korpus ekspedycyjny zaczął lądować w Wietnamie już 12.09.1945r. Dążenie Francuzów do obsadzenia gł. portów i węzłów komunikacyjnych spotkało się z oporem ze strony sił Frontu Niepodległości. 7 stycznia 1946r. doszło do porozumienia z Kambodżą, 6 marca 1946r...

Pomoc społeczna

 

Terminem pomocy społecznej określa się zaspokajanie, ze środków publicznych, niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin niezdolnych uczynić tego samodzielnie. Tworzy ją system świadczeń pieniężnych, rzeczowych zakładowych oraz w formie usług. Pomoc społeczna zapełnia luki pozostawione przez inne...

PIERWSZY ETAP ROKOWAŃ ROZBROJENIOWYCH

Istnieją 2 etapy rokowań rozbrojeniowych:

-  1946 - 1985,

-  1986 - do dnia dzisiejszego,

Rozbrojenie jest ważnym środkiem umacniania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Rozbrojenie - oznacza likwidację sił zbrojnych i zbrojeń państw na podstawie umowy międzynarodowej, ustalenie pułapów...

ŚRODKI BUDOWY ZAUFANIA W EUROPIE – PIERWSZA GENERACJA

Odpowiednim przykładem są pierwsze po zakończeniu KBWE manewry wojskowe pod kryptonimem „Kaukaz” przeprowadzone na przełomie stycznia i lutego 1976r.

Podsystem modelowania i pomocy w decyzjach

Służy wypracowaniu modelipozwalających wyjaśniać, przewidywać udoskonalać i kontrolować procesy rynkowe. Aby zgromadzone informacje marketingowe mogły być wykorzystane przypodejmowaniu decyzji, muszą być odpowiednio przetworzone za pomocą technikanalizy statystycznej i ekonometrycznej. Omawiany...