Pierwotniaki

Pierwotniaki

Czytaj Dalej

Pierwotniaki - PIERWOTNIAKI CHOROBOTWÓRCZE

Dalszy rozwój pierwotniaka musi odbyć się w organizmie komara. Inne choroby wywoływane przez pierwotniaki.

Pierwotniaki (Protozoa)

Wśród pierwotniaków orzęski odznaczają się najbardziej skomplikowaną budową. Pierwotniaki te są ważnymi organizmM mi biorącymi udział w procesach samooczyszczania wody.

Pierwotniaki - Wybrane funkcje życiowe

Błona komórkowa pierwotniaków jest spolaryzowana tzn. Rozmaite bodźce mogą zachwiać opisywany stan - zmianę polaryzacji błony- i uruchomić szereg reakcji, co wpłynie na funkcje życiowe i zachowanie się pierwotniaków.

PIERWOTNIAKI (Pmtozoa)

Pierwotniaki obficie występują zarówno jako -> plankton, jak i w składzie -» bentosu. Wśród pierwotniaków bardzo rozpowszechnione jest pasożytnictwo, niektóre grupy taksonomiczne złożone są wyłącznie z pasożytów, np, sporowce, a w innych występują one w znacznej ilości.

Pierwotniaki - Informacje ogólne

żyjące w glebie) Z kolei pierwotniaki pasożytnicze (świdrowiec) czerpią gotowe subst.

Pierwotniaki

W komórce pierwotniaka znajduje się zazwyczaj jedno jądro, które koordy­nuje procesy życiowe. Najbardziej widocznym przejawem życia ko­mórki pierwotniaka jest ruch.

Pierwotniaki - BUDOWA KOMÓRKI PIERWOTNIAKA

Organelle ruchu Pierwotniaki poruszają się za pomocą wici (wiciowce), rzęsek (orzęski) i nibynóżek (korzenionórzki, otwornice i promienionóżki) lub nie poruszają ich wcale. Jądro komórkowe Pierwotniaki mogą mieć jedno lub wiele takich samych jąder.

Pierwotniaki - ODŻYWIANIE

Pierwotniaków: Pierwotniaki są z zasady heterotroficzne. Fagocytoza – pierwotniak pobiera inne mniejsze pierwotniaki przez ektodermę i trawi je w wodniczce pokarmowej.

Pierwotniaki - CHARAKTERYSTYKA TYPÓW PIERWOTNIAKÓW

SPOROWCE są to pierwotniaki pasożytnicze. malaria) KORZENIONÓŻKI to pierwotniaki poruszające się za pomocą płatowatych nibynóżek.

Pierwotniaki - SYSTEMATYKA

Pierwotniaków: (organelle komórkowe pierwotniaków są analogiczne do nażądów zwierząt wyższych) Królestwo-eucariota, podkrólestwo-protozoa, Typ-pierwotniaki, Podtyp-wiciowce-flagellata (narządy ruchu wici, maczugowate, wrzecionowate, kuliste, budowa - 11 włukienek, wici w otoczce protoplazmatycznej), zarodziowce-sarkodowce (poruszają się za pomocą wypustek-pseudopedia, ich ciało to gródka protoplazmy, ma ...

Pierwotniaki – pojęcia

Koniugacja - rozmnażanie płciowe u pierwotniaków, przed i po procesie mamy do czynienia z dwoma osobnikami.

Pierwotniaki - Znaczenie pierwotniaków

Istotną rolę spełniają pewne P. żyjące w symbiozie z innymi zwierzętami, np. w jelicie termitów występują wiciowce.

Orzęski umożliwiają zwierzętom (przeżuwaczom, nieparzystokopytnym) przyswajanie błonnika. Masy obumarłych ciał P. zostają strawione i tym samym dostarczają żywicielowi białka...

Pierwotniaki - BUDOWA

Pierwotniaków: rzęski lub wici – rzęsek jest więcej, są krótsze i połączone pod powierzchnią błony komórkowej w aparat rzęskowy, umożliwiający falowy ruch całych zespołów rzęsek.

Pierwotniaki - ROZMNAŻANIE

Może być bezpłciowe ( mitotyczne – tworzą się dwie komórki potomne o jednakowym wyposażeniu genetycznym, podłużne i poprzeczne, nie dochodzi do wymiany materiału genetycznego) i płciowe ( pierwotniaki występują w dwóch formach życiwych tj.

Pierwotniaki - WYDALANIE

Większość pierwotniaków w warunkach suszy otacza się grubą osłoną, odwadnia cytoplazmę i wchodzi w stan uśpienia.

Konserwowanie pierwotniaków

Pierwotniaki preparuje się na szkiełkach podstawowych!

Pierwotniaki - OSMOREGULACJA

U gatunków słodkowodnych na skutek osmozy woda nieustannie migruje z hipotonicznego środowiska do wnętrza komórki co grozi rozerwaniem całego organizmu. Wodniczki tętniące rozwiązują ten problem. W wakuolach gromadzi się nadmiar Wody. Po wypełnieniu gwałtownie się kurczą i wyrzucają całą zawartość...

Sposoby i osobliwości pokrycia ciała u bezkręgowców - Pierwotniaki (Protozoa)

Ciało sporowców otacza dość gruba pellikula. Wzdłuż ciała widoczne są też włókienka plazma-tyczne - mionemy - umożliwiające ruchy ciała. Zarodziowe odznaczają się brakiem pellikuli lub co najwyżej cienką pellikulą. Pociąga to za sobą często brak stałego i określonego kształtu ciała oraz...

OTWORNICE, pierwotniaki oskorupione

Stosunkowo duże komórki otwornic wytwarzają wapienne skorupki przypominające pokrojem muszle ślimaków. Skorupki są zwykle wielokomorowe, mają duży otwór wejściowy oraz liczne, mniejsze otworki, przez które na zewnątrz wydostają się pseudopodia (nibynóżki). Otwornice żyją w morzach i ich skorupki...