Asymilacja pierwiastków biogennych

Źródła węgla:

a)    organiczne związki węgla (cukry, aminokwasy, alkohole) to związki bogate w energię, w których węgiel występuje w postaci zredukowanej,

b)    nieorganiczne (mineralne) związki węgla (CO2, H2CO3, CO32-) to związki utlenione, ubogie w energię, w których węgiel występuje na...

STRUKTURA ELEKTRONOWA PIERWIASTKÓW

H 1s1 n=1,l=0,m=0,s+b=S

He 1s2 n=1,l=0,m=0,s-,b=S

Li 1s22s1 n=2,l=0,m=0,s+, b=S

Be 1s22s2 n=2,l=0,m=0,s-,b=S

B 1s22s22p1 n=2,l=1,m=-1,s+

Ne 1s22s22p6 n=2,l=1,m=1,s-,b=S

Na (Ne) 3s1 n=3,l=0,m=0,s+,b=S

Ar 1s22s22p63s23p6 n=3,l=1, m=1,s-,b=P

K (Ar) 4s1 n=4,l=0,m=0,s+,b=S

Sc(Ar) 4s23d1...

Pierwiastki u roślin - MIKROELEMENTY

Fluor - składnik szkliwa zębów, kości. Niedobór i nadmiar szkodliwe. Niedobory w pokarmach zwiększają podatność na próchnicę.

Jod \

Cynk - składniki niektórych hormonów. Cynk bierze udział w przemianach białkowych i jest niezbędny do syntezy czynników regulujących wzrost i rozwój...

Pierwiastki u roślin - ULTRAELEMENTY

Rad, Srebro, Złoto - rola nie w pełni wyjaśniona, choć są niezbędnym skłądnikiem komórek.