Pierścień

Czytaj Dalej

Pierścień

Spośród wielu rodzajów pierścieni, którymi zwykli się ludzie przyozdabiać od najwcześniejszych czasów, tylko pierścienie wkładane na palce — niezależnie od symboliki właściwej wszystkim formom kulistym (por. rozdział II s. 57 n.) — mają znaczenie symboliczne. Wykonywano je z najrozmaitszego...

Układ Słoneczny - Pierścienie planet

Wokół wszystkich wielkich planet krąży duża ilość drobnych ciał tworząc pierścienie. Najlepiej poznane są jasne pierścienie A i B Saturna odkryte już przez Galileusza. Są one zbudowane z ciał o rozmiarach poniżej 1 m (prawdopodobnie są to głównie bryłki lodu). Grubość pierścieni jest rzędu od...

Topologie sieci lokalnych - Topologia pierścienia

W topologii pierścienia węzły łączy się za pomocą jednego nośnika informacji w układzie zamkniętym. Okablowanie  nie ma  żadnych  zakończeń  (np.  terminatorów),  ponieważ  tworzy  krąg. W  ramach jednego pierścienia można stosować  różnego rodzaju łącza. Długość jednego odcinka łącza...

Pierścień aromatyczny

Pierścień aromatyczny, układ aromatyczny, płaski pierścień atomów węgla (czasem również i atomów innych pierwiastków), zawierający 3, 5, 7 itd. (nieparzystą liczbę) sprzężonych i zdelokalizowanych wiązań podwójnych, charakteryzujących się specyficznymi własnościami chemicznymi, określanymi...

Pierścienie włókniste przedsionkowo-komorowe

Pierścienie włókniste przedsionkowo-komorowe są to twory łącznotkankowe, które dokoła obejmują ujścia przcdsionkowo-Łomorowe. Pierścienie te całkowicie odgraniczają mięśniówkę przedsionków od mięśniówki komór (z wyjątkiem układu przewodzącego), są miejscem przyczepu włókien mięśniowych...

Saturn i jego pierścienie

Drugie miejsce wśród planet-pod względem rozmiarów i masy - zajmuje Saturn. Chaldejczycy widzieli w nim gwiazdę bóstwa słonecznego, Grecy natomiast utożsamiali go z ojcem Zeusa-Kronosem, który przez Rzymian zwany był Saturnem. Glob ten ma objętość 735 razy większą od objętości Ziemi, ale masę...

Pierścień gardłowy limfatyczny

Pierścień gardłowy limfatyczny (Waldeyera). Migdałek pod-niebienny, językowy, gardłowy i trąbkowy układają się w formie niedomkniętego pierścienia limfatyczncg. Oba pierwsze migdałki tworzą wzdłuż cicśni gardła dolne półkole dokoła drogi pokarmowej, oba ostatnie obejmują drogę oddechową...

Co to są pierścienie węglowe?

Najbardziej typową strukturą pierścienia węglo­wego jest struktura heksagonalna, czyli sześciokąt­na. Może to być pierścień nasycony, na przykład cykloheksan (C6H12), bądź nienasycone, z trzema wiązaniami nienasyconymi pomiędzy atomami węgla, jak w benzenie (C6H6). Cykliczna struktura benzenu...

Topologie sieci lokalnych - Topologia pierścień - gwiazda

Topologia ta łączy atrybuty topologii gwiazdy i pierścienia. Centralnym punktem tak skonfigurowanej sieci jest pierścień, nazywany również centrum okablowania.

Centra okablowania mogą znajdować się w jednym miejscu sieci (w koncentratorze) lub mogą być rozproszone w wielu miejscach (wiele koncentratorów...

Pierścień

Ze względu na swą formę nie mającą początku i końca jest symbolem wieczności; także symbolem związku, wierności, przynależności do jakiejś wspólnoty (społeczności), dlatego często też oznaka wyróżnienia, urzędu i godności (urzędowy pierścień senatorów rz., pierścień urzędników, rycerzy...

Pierścień rotatorów (objawy zespołu cieśni)

Pierścień rotatorów oraz kaletka mogą przy odwodzeniu ramienia zostać uciśnietc do przedniego brzegu wyrostka barkowego, a przy rotacji wewnętrznej - do wyrostka kruczego. Mamy wtedy do czynienia z ciasnotą podbarkową albo podkruczą.

Poza pierścieniem rotatorów zespoły ciasnoty mogą być przyczyną...

Pierścień pachwinowy powierzchowny

Pierścień pachwinowy powierzchowny (annulus inguinalis superfi-cialis) jest to znana nam już szczelina, położona nieco bocznie i powyżej guzka łonowego w dolnej i przyśrodkowej części rozcięgna m. skośnego zewnętrznego brzucha. Włókna rozcięgna rozstępując się na dwie strony koło otworu...

Pierścień rotatorów (objawy zespołu cieśni)

Uszkodzenie pierścienia rotatorów objawia się dolegliwościami bólowymi o~ mniej lub bardziej wyrażonym osłabieniem funkcji kończyny górnej.

W ostrej fazie bólowej na podstawie badania zwykle trudno uzyskać dane umożł wiające różnicowanie uszkodzenia pierścienia rotatorów z dolegliwościami staw u bar...

Pierścień pachwinowy głęboki

Pierścień pachwinowy głęboki (annulus inguinalis profundus) leży mniej więcej w połowie długości więzadła pachwinowego, ok. 2 cm powyżej tego więzadła, w powięzi poprzecznej brzucha. W miejscu tym, jak już wspomniano, powięź poprzeczna wysyła przez kanał pachwinowy wypustkę, tzw. wyrostek...

Pierścień tętniczy okolicy kostek

Zarówno na stronic przedniej, jak i tylnej goleni obie sieci tętnicze kostek łączą się z sobą. Z tyłu t. piszczelowa tylna zespala się z t. strzałkową jedną lub kilkoma gałęziami łączącymi. Z przodu łączą się z sobą gałęzie t. piszczelowej przedniej. Dlatego też na wysokości kostek...

Pierścień zwierający gardła

pierścień zwierający gardła; zespół mięśni, tworzących w czasie emisji głosu koncentrycznie działający układ. Jeśli p; z. gardła daje niedostateczne zamknięcie jamy ustnej od nosowej, dochodzi do nosowego zabarwienia głosu. W skład p. z. gardła wchodzą mięśnie podniebienia, bocznej ściany...

Pierścień, pierścionek

Ozdoba palca w formie kolistejobrączki, najczęściej jednak w swej zewn., rozszerzonejczęści zwanej potocznie "oczkiem", zawierającaoprawny kamień lub kamienie, tłok pieczętnylub inne elementy o charakterze dekor. lub ideowym.

P. jest znany i powszechnie używany od czasów staroż.do dziś. Najstarszą, a...

Pierścień Rybaka

(łac. a n u I u s P i s c a t o ri s), pieczęćpapieska z wyobrażeniem św. Piotra w łodzi,używana od XIII w. do pieczętowania korespondencji,od XV w. do uwierzytelniania dokumentów; wytłaczanaw czerwonym wosku, również w czerwonym tuszu.

Pierścień diamentowy

Cylinder pokryty powłoką diamentową naniesioną elektrolitycznie lub przez spiekanie; element tnący → piły linowej.