Pierre Savorgnan de Brazza

Pierre Savorgnan de Brazza

Czytaj Dalej

O. Pierre Teilhard de Chardin SJ (1881 - 1955)

 Urodził się w 1881 roku w zamku de Sarcenat pod Clermont-Ferrad we Francji. Teilhard de Chardin zmarł w USA w 1955 roku.

O. Pierre Teilhard de Chardin SJ (1881 - 1955) - Poglądy

Ale duch Teilharda de Chardina był innej natury niż dotąd przedstawiany przez filozofów. de Chardin - to tworzyć „dzieła na zawsze”, to przyczyniać się do „ostatecznego kształtowania  świata”.

CHARLEVOIX PIERRE FRANÇOIS de SJ

Jest autorem tłumaczonej na kilka języków i kilkakrotnie wznawianej Histoire de l'établissement, des progrès et de la décadence du christianisme dans l'empire du Japon (I-III, Rouen 1715), Histoire de l'isle Espagnole ou de Saint Dominique (I-II, P 1730-33), Histoire et description générale du Japon (I-IX, P 1736) z kryt.

CLORRVTÈRE PIERRE JOSEPH de Picot SJ

Le modèle des pasteurs (P 1779), La vie de Louis Marie Grignion de Montfort (P 1785), Societatts Cordis Jesu specimen (P 1792), Considérations sur l'exercice de la prière et de l'oraison (P 1802, 1935 s), Plan abrégé de la Société du Coeur de Marie (P 1806), Explication des épîtres de Saint Pierre (IIII, P 1809); wiele ascet.

GRZEGORZ XI, Pierre Roger de Beaufort

Glénisson, Les origines de la révolte de l'Etat pontifical en 1375, RiStI 5(1951) 145-168; P. Legras, Les effectifs de l'Ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem dans le Prieuré de France en 1373, RM 60(1984) 353-394; P.

ARMEE DE L'AIR - francuskie siły powietrzne

Poprawa tego stanu, która nastąpiła w końcu de­kady, była już spóźniona. Armee de 1'Air dysponowała 740nowoczesnymi myśliwcami i ok.

CLOSTERMANN PIERRE (ur. 1921) - major

Francuski as myśliwski, rozpocząłsłużbę w Rednal w Wielkiej Bryta­nii, gdzie przeszedł zasadnicze prze­szkolenie lotnicze. Następnie służyłw 314 dywizjonie * Wolnych Fran­cuzów „Alsace" i od września1943 r. w 602 dywizjonie *RAF;szybko awansował do stopnia do­wódcy eskadry, a później dywizjo­nu i...

FFI (Forces Francaises de 1'lnterieur) - francuskie siły wewnętrzne

Jeana-Marie de *Lattre de Tassigny, która jako Armee B wylądowała w południo­wej Francji.

GAULLE CHARLES de (1890-1970) - polityk

Mówił: „Ja, generał de Gaulle, znaj­dujący się obecnie w Londynie, wzywam francuskich oficerów i żoł­nierzy, inżynierów i robotników, specjalistów w dziedzinie przemysłu zbrojeniowego, którzy znajdują się lub w przyszłości znajdą się na tery­torium brytyjskim, do nawiązania kontaktu ze mną.

HORTHY de NAGYBANYA MIKLÓS (1868-1957) - admirał

Próbo­wał przeciwstawiać się presji nie­mieckiej, nasilającej się w latach trzydziestych i utrzymywać popraw­ne stosunki z państwami demokracji zachodniej.

JOUBERT DE LA FERTE PHILIP (1897-1965) - generał

Brytyjski oficer, od czerwca 1941 r. był szefem Dowództwa Obrony Wybrzeża (Coastal Command). Do tego czasu samoloty Coastal Command zniszczyły tylko dwa niemieckie okręty podwodne, nato­miast do lutego 1943 r., gdy Joubert przeszedł na stanowisko inspektora generalnego *RAF, liczba zniszczo­nych U-bootów...

LAVAL PIERRE (1883-1945) polityk

, stanął przed sądem i został skazany na karę śmierci.

LECLERC PHILIPPE właśc. Jacques Philippe de Hauteclocąue (1902-1947) - marszałek

Charles'a de *Gaulle,a. , wysłany przez de Gaulle'a na Daleki Wschód, podpi­sał jako reprezentant Francji akt ka­pitulacji wojsk japońskich.

MOSQUITO, De Havilland - samolot

Brytyjski samolot, uznany za jeden z najbardziej wszechstronnych sa­molotów II wojny światowej, po­wstał w zakładach De Havilland, które rozpoczęły prace projektowe w 1938 r.

GERMAINE DE STAËL

Teoretyk epoki romantyzmu. Zafascynowana tym co tajemnicze. Literaturę dzieliła ze względu na położenie geograficzne. Wykreowały się dwie postawy: 1.  aktywna, chętna do radykalnych zmian, energiczna 2.  bierna, pesymistyczna, charakteryzująca się ucieczką od rzeczywistości

GERMAINE DE STAËL

Teoretyk epoki romantyzmu. Zafascynowana tym co tajemnicze. Literaturę dzieliła ze względu na położenie geograficzne.

Wykreowały się dwie postawy:

1.  aktywna, chętna do radykalnych zmian, energiczna

2.  bierna, pesymistyczna, charakteryzująca się ucieczką od rzeczywistości

ALFRED DE MUSSEL

Napisał utwór „Spowiedź dziecięcia wieku”.