Pierre Corneille

Pierre Corneille

Czytaj Dalej

CORNEILLE PIERRE

ur. 6 VI 1606 w Rouen, zm. 1 X 1684 w Paryżu, Dramaturg i poeta.

Kształcił się u jezuitów w Rouen, a po ukończeniu prawa i odbyciu praktyki w parlamencie w Rouen, pełnił przez ok. 20 lat urząd (kupiony mu przez ojca) doradcy i adwokata król., uprawiając twórczość literacką.

Debiutował komedią Mélite...

CLOSTERMANN PIERRE (ur. 1921) - major

Francuski as myśliwski, rozpocząłsłużbę w Rednal w Wielkiej Bryta­nii, gdzie przeszedł zasadnicze prze­szkolenie lotnicze. Następnie służyłw 314 dywizjonie * Wolnych Fran­cuzów „Alsace" i od września1943 r. w 602 dywizjonie *RAF;szybko awansował do stopnia do­wódcy eskadry, a później dywizjo­nu i...

KOENIG MARIE PIERRE (1898-1970) - marszałek

Oficer francuski, w stopniu majora dowodził 13 półbrygadą Legii Cu­dzoziemskiej w walkach o *Na-rwik. Po klęsce Francji w 1940 r. dołączył do gen. Charlesa de *Gaulle'a. W 1941 r. walczył w oddziałach Wolnych Francuzów w Erytrei, a następnie dowodził brygadą w Libii (1942 r. - Bir-Ha-keim) i Tunisie...

LAVAL PIERRE (1883-1945) polityk

Wielokrotny minister spraw zagra­nicznych i premier rządu francu­skiego w okresie międzywojennymOpóźniał podpisanie paktu francusko-radzieckiego i usiłował nawiązać dobre stosunki z WłochamiW styczniu 1935 r. wspólnie z brytyjskim ministrem spraw zagranicznych Samuelem Hoare'em opracował plan zakończenia...

O. Pierre Teilhard de Chardin SJ (1881 - 1955)

 Urodził się w 1881 roku w zamku de Sarcenat pod Clermont-Ferrad we Francji. W 1892 roku wstąpił do kolegium jezuitów, a w  1899 roku do nowicjatu, do zakonu. Studiował filozofię i teologię. W 1905 roku otrzymał  święcenia kapłańskie, kończąc jednocześnie badania geologiczne na wyspach...

O. Pierre Teilhard de Chardin SJ (1881 - 1955) - Poglądy

10 stycznia 1950 roku Teilhard de Chardin napisał o swoim systemie filozoficznym, że „wizja ta powinna wstrząsnąć naszym umysłem, a tym samym - tchnąć nowego ducha w naszą filozofię istnienia, a nawet przeobrazić ją całkowicie”. „Trzeba mnie brać takim, jakim jestem: z moją wrodzoną właściwością...

Rozwój intergracji gospodarczej w ramach WE / UE - Plan Pierre’a Wernera

Przewidywał utworzenie UGiP do 1980 roku i proponował rozbicie procesu dochodzenia do tej Unii na ściśle określone fazy oraz wprowadzenie ścisłego mechanizmu kwalifikacyjnego dla poszczególnych państw EWG do poszczególnych etapów tworzenia UGiP. Plan definiował UGiP jako obszar, na którym zapewniono by...

PIERRE BOURDIEU (1930 - 2002)

Czołowa postać współczesnej socjologii francuskiej. Twórca oryginalnej teorii społeczeństwa, wyłaniającej się z bogatych badań empirycznych o najrozmaitszej tematyce. Najważniejsze książki to: Les heritiers [Dziedzice] (1972), Esguisse d'une theorie de ta pratigue [Zarys teorii praktyk] (1976), La...

Seigneur de BAYARD Pierre du Terrail

(wym. bająr), ok. 1473-1524, Słynny dowódca francuski, który wyróżnił się szczególnym bohaterstwem w kampaniach włoskich Karola VIII, Ludwika XII i Franciszka I.

Jego samotna obrona mostu na Garigliano (w Królestwie Neapolu) przeciw dwustu Hiszpanom „wielkiego kapitana" Gonzalo Fernandeza do Córdoba w 1503...

BLANCHARD Jean Pierre

(wym. blasząr), 1753-1809, Aeronauta francuski, wykonał pierwszy w dziejach skok spadochronowy (z balonu wolnego) w 1785; przeleciał balonem kanał La Manche; w 1758 latał balonem nad Warszawą.

CAMBRONNE Pierre Jacques Etienne

1770-1848, Mało znany generał francuski, nawet w czasie Stu Dni, po powrocie Napoleona z Elby, kiedy został generałem dywizji i parem Francji. Światową sławą okrył się dopiero w czasie bitwy pod Waterloo.

Kiedy zaczęła się zupełna rozsypka armii, stawiał jeszcze bohaterski opór Anglikom na czele...

de COUBERTIN Pierre

(wym. kubertę), 1863-1937, Pedagog francuski, odnowiciel idei igrzysk olimpijskich i inicjator pierwszych nowożytnych igrzysk w 1896 w Atenach.

LAROUSSE Pierre Athanase

(wym. larus), 1817-75, Leksykograf fr., wydawca i współautor wspaniałego, olbrzymiego i wyczerpującego Wielkiego powszechnego słownika XIX w., francuskiego, hist., geogr., mitol., hibliogr., lit., naukowego itd., fr. Grand dictionnaire universel du XIX siacie..., wyd. w Paryżu w 15 tomach 1866-76 z 2 tomami...

ABÉLARD PIERRE

Petrus Abailard, Petrus Abaelardus, ur. ok.  107 9 w  Le Pallet, zm.  114 2 w Cluny,  franc,  filozof i teolog.

I.  ŻYCIE — A. studiował u nominalisty Roscelina w  Loches, który wywarł wpływ na jego poglądy filozoficzne. W 109 5 wy­jechał do Paryża, gdzie kontynuował studia w szkole Chartres u Teodoryka...

BATIFFOL PIERRE HENRI

ur. 27 I 1861 w Tuluzie, zm. 13 I 1929 w Paryżu, Teolog i historyk Kościoła.

W 1878 wstąpił do seminarium duch. w Paryżu; po przyjęciu1884 święceń kapł. studiował w Institut Catholique i w EcolePratique des Hautes Etudes w Paryżu, a 1887-89 w Rzymie;

1898-1907 był rektorem Institut Catholique w...

BAYLE PIERRE

ur. 18 XI 1647 w Carlat (hrabstwo Foix), zm. 28 XII 1706 w Rotterdamie, Filozof i krytyk religii.

Był synem hugenockiego pastora; 1669 rozpoczął studia nauniw. w Tuluzie; równocześnie uczęszczał na wykłady filozofiiw kolegium jez.; w tymże roku przeszedł na katolicyzm, alejuż 1670 powrócił do...

BECKX PIERRE JEAN SJ

ur. 8 II 1795 w Sichern (Belgia), zm. 4 III 1887 w Rzymie, gen. zakonu, Pisarz ascetyczny.

Studia teol. odbył w seminarium duch. w Mechelen; 1819przyjął święcenia kapł. i wstąpił do nowicjatu jezuitów w Hildesheim,gdzie 1823-26 był prof, prawa kan. w seminariumduch.;

przez ok. 20 lat pełnił funkcje...

BELLOC HILAIRE JOSEPH PIERRE

ur. 27 VII 1870 w La Celle Saint-Cloud (Francja), zm. 16 VII 1953 w Guildford (Anglia), Ang. pisarz i publicysta.

Syn Francuza i Angielki,dzieciństwo spędził we Francji, kształcił się w Edgbaston OratorySchool, zał. przez kard. J.H. Newmana, i na wydziale prawaw Oksfordzie; 1902 przyjął obywatelstwo ang.;...

BENILD, Benilde, właśc. Pierre Romançon FSC Św.

ur. 14 VI 1805 w Thuret, zm. 13 VIII 1862 w Saugues (pd.Francja), Pedagog i przełożony wspólnoty zakonnej.

Do instytutu wstąpił 1820; po przygotowaniu do pracy pedagog,uczył w szkołach podstawowych w Owernii: w Aurillac,Moulins, Limoges, Clermont, Montferrand i Billom; od 1841był kierownikiem i nauczycielem...

BERCHEURE, Berchoire, Bersuire PIERRE OSB

ur. ok. 1290 w Saint-Pierre-du-Chemin (Poitou), zm. 1362 w Paryżu, Pisarz, tłumacz i wydawca.

Śluby zak. złożył w opactwie Maillezais; studiował w uniw.paryskim; pracował na dworze pap. w Awinionie, był sekretarzemkróla franc. Jana II Dobrego; zajmował wiele stanowiskw zakonie, ostatecznie został...