Pierre Abelard

Czytaj Dalej

ABÉLARD PIERRE

Palacz, Abelard, Wwa 1966; R.

ABÉLARD Pierre (Abaelardus Petrus, Abailard Petrus)

Filozof i teolog, ur.w 1079 w La Pallet k. Nantes, zm. w 1142 w opactwie Cluny.

Pochodził z rodziny nalezacej do stanu rycerskiego; ok. 1095 przybył doChartres, gdzie m.in. u Teodoryka z Chartres studiował matematyke, którajednak sprawiała mu znaczne trudnosci. W Loches k. Vannes w latach 1095––1099 słuchał...

CLOSTERMANN PIERRE (ur. 1921) - major

Francuski as myśliwski, rozpocząłsłużbę w Rednal w Wielkiej Bryta­nii, gdzie przeszedł zasadnicze prze­szkolenie lotnicze. Następnie służyłw 314 dywizjonie * Wolnych Fran­cuzów „Alsace" i od września1943 r. w 602 dywizjonie *RAF;szybko awansował do stopnia do­wódcy eskadry, a później dywizjo­nu i...

KOENIG MARIE PIERRE (1898-1970) - marszałek

Oficer francuski, w stopniu majora dowodził 13 półbrygadą Legii Cu­dzoziemskiej w walkach o *Na-rwik. Po klęsce Francji w 1940 r. dołączył do gen. Charlesa de *Gaulle'a. W 1941 r. walczył w oddziałach Wolnych Francuzów w Erytrei, a następnie dowodził brygadą w Libii (1942 r. - Bir-Ha-keim) i Tunisie...

LAVAL PIERRE (1883-1945) polityk

Wielokrotny minister spraw zagra­nicznych i premier rządu francu­skiego w okresie międzywojennymOpóźniał podpisanie paktu francusko-radzieckiego i usiłował nawiązać dobre stosunki z WłochamiW styczniu 1935 r. wspólnie z brytyjskim ministrem spraw zagranicznych Samuelem Hoare'em opracował plan zakończenia...

UTWORY O TEMATYCE MIŁOSNEJ - „HELOIZA I ABELARD”

Abelard był filozofem i teologiem francuskim. Heloiza poszła to zakonu a Abelard został mnichem.

Heloiza i Abelard

  - Pierre Abelard (1079-1142) - filozof i francuski teolog - jego wykłady powodowały wiele zatargów z władzami kościelnymi - historia romansu Heloizy i Abelarda - Abelard zakochał się w młodej Heloizie, której udzielał lekcji w zamian za pokój w domu jej wuja, kanonika Fulberta - gdy Heloiza zaszła w ciążę, Abelard zmuszonypotajemnie żeni się z nią mimo, że ona nie chce poświęcać jego ...

ABELARD I SPÓR O UNIWERSALIA

ABELARD. Te rozwiązania logiczne Abelard uzupełniał przez psychologiczne; i te również utrzy­mywał w duchu Arystotelesa.

Piotr Abelard – jego miejsce w dziejach filozofii XII wieku

Dojrzałe średniowiecze to czas feudalizmu, formowania państw i narodów, krucjat oraz sporów odrodzonego Cesarstwa Rzymskiego z papiestwem o władze nad światem chrześcijańskim. To czas wzmocnienia duchowej jedności a także kultury powstałej i odpowiednio przekształconej z zespolenia źródeł starożytnych...

O. Pierre Teilhard de Chardin SJ (1881 - 1955)

 Urodził się w 1881 roku w zamku de Sarcenat pod Clermont-Ferrad we Francji. W 1892 roku wstąpił do kolegium jezuitów, a w  1899 roku do nowicjatu, do zakonu. Studiował filozofię i teologię. W 1905 roku otrzymał  święcenia kapłańskie, kończąc jednocześnie badania geologiczne na wyspach...

O. Pierre Teilhard de Chardin SJ (1881 - 1955) - Poglądy

10 stycznia 1950 roku Teilhard de Chardin napisał o swoim systemie filozoficznym, że „wizja ta powinna wstrząsnąć naszym umysłem, a tym samym - tchnąć nowego ducha w naszą filozofię istnienia, a nawet przeobrazić ją całkowicie”. „Trzeba mnie brać takim, jakim jestem: z moją wrodzoną właściwością...

Rozwój intergracji gospodarczej w ramach WE / UE - Plan Pierre’a Wernera

Przewidywał utworzenie UGiP do 1980 roku i proponował rozbicie procesu dochodzenia do tej Unii na ściśle określone fazy oraz wprowadzenie ścisłego mechanizmu kwalifikacyjnego dla poszczególnych państw EWG do poszczególnych etapów tworzenia UGiP. Plan definiował UGiP jako obszar, na którym zapewniono by...

PIERRE BOURDIEU (1930 - 2002)

Czołowa postać współczesnej socjologii francuskiej. Twórca oryginalnej teorii społeczeństwa, wyłaniającej się z bogatych badań empirycznych o najrozmaitszej tematyce. Najważniejsze książki to: Les heritiers [Dziedzice] (1972), Esguisse d'une theorie de ta pratigue [Zarys teorii praktyk] (1976), La...

Seigneur de BAYARD Pierre du Terrail

(wym. bająr), ok. 1473-1524, Słynny dowódca francuski, który wyróżnił się szczególnym bohaterstwem w kampaniach włoskich Karola VIII, Ludwika XII i Franciszka I.

Jego samotna obrona mostu na Garigliano (w Królestwie Neapolu) przeciw dwustu Hiszpanom „wielkiego kapitana" Gonzalo Fernandeza do Córdoba w 1503...

BLANCHARD Jean Pierre

(wym. blasząr), 1753-1809, Aeronauta francuski, wykonał pierwszy w dziejach skok spadochronowy (z balonu wolnego) w 1785; przeleciał balonem kanał La Manche; w 1758 latał balonem nad Warszawą.

CAMBRONNE Pierre Jacques Etienne

1770-1848, Mało znany generał francuski, nawet w czasie Stu Dni, po powrocie Napoleona z Elby, kiedy został generałem dywizji i parem Francji. Światową sławą okrył się dopiero w czasie bitwy pod Waterloo.

Kiedy zaczęła się zupełna rozsypka armii, stawiał jeszcze bohaterski opór Anglikom na czele...

de COUBERTIN Pierre

(wym. kubertę), 1863-1937, Pedagog francuski, odnowiciel idei igrzysk olimpijskich i inicjator pierwszych nowożytnych igrzysk w 1896 w Atenach.

HELOIZA I ABELARD

Eloisa to Abelard list w dystychach heroicznych (1717) Aleksandra Pope'a, oparty na Listach Heloizy i Abelarda, wydanych po ang. Heloiza i Abelard sztuka (Paryż 1949, wyst.

LAROUSSE Pierre Athanase

(wym. larus), 1817-75, Leksykograf fr., wydawca i współautor wspaniałego, olbrzymiego i wyczerpującego Wielkiego powszechnego słownika XIX w., francuskiego, hist., geogr., mitol., hibliogr., lit., naukowego itd., fr. Grand dictionnaire universel du XIX siacie..., wyd. w Paryżu w 15 tomach 1866-76 z 2 tomami...

Abelard i filozofia średniowiecza

Pierre Abelard Kolejnym patronem nauki świeckiej był Pierre Abelard (1079-1142). Abelard urodził się w Nantes we Francji.