BAYLE PIERRE

ur. 18 XI 1647 w Carlat (hrabstwo Foix), zm. 28 XII 1706 w Rotterdamie, Filozof i krytyk religii.

Był synem hugenockiego pastora; 1669 rozpoczął studia nauniw. w Tuluzie; równocześnie uczęszczał na wykłady filozofiiw kolegium jez.; w tymże roku przeszedł na katolicyzm, alejuż 1670 powrócił do...

CHARRON PIERRE

ur. 1541 w Paryżu, zm. 16 XI 1603 tamże, Teolog, kaznodzieja, filozof.

Studia filoz. odbyl w Paryżu, a prawnicze w Bourges i Orleanie; przez 6 lat był adwokatem parlamentu franc, po czym studiował teologię i przyjął święcenia kapł. ; wnet zasłynął jako kaznodzieja, a królowa Nawarry Małgorzata de...

DUHEM PIERRE

ur. 10 VI 1861 w Paryżu, zm. 14 IX 1916 w Cabrespine (dep. l'Aude), Fizyk, historyk i metodolog nauki. Po studiach został 1887 wykładowcą fizyki na uniw. w Lille, 1893 w Rennes, a 1894 prof, fizyki w Bordeaux; był od 1900 członkiem korespondentem Franc. Akademii Nauk; był konserwatystą i rojalistą, a jako...

GASSENDI PIERRE

ur. 22 1 1592 w Champtercier k. Digne,zm. 24 X 1655 w Paryżu, filozof, astronom i przyrodnik.

Po uzyskaniu 1614 d o k t o r a t u z teologii, przyjął 1616 święceniak a p ł . ; 1617-23 wykładał filozofię w Aix-en-Provence; 1634został prepozytem kapitulnym w Digne; 1645-48 był prof,astronomii w Collège...

CAMUS JEAN PIERRE bp.

ur. 3 XI 1584 w Paryżu, zm.25 IV 1652 tamże, Teolog, kaznodzieja, pisarz.

Studiował w Paryżu ; wkrótce po przyjęciu święceń kapł. został1608 bpem w Belley (sakrę biskupią przyjął 1609 z rąk św.Franciszka Salezego, swego przyjaciela); popadł w ostry spórz zakonami żebrzącymi, co było powodem...

CLORRVTÈRE PIERRE JOSEPH de Picot SJ

Imię chrzestne Michel Julien, ur. 29 VI 1735 w Saint-Malo (Bretania), zm. 9 I 1820 w Paryżu, pisarz ascet., zakonodawca, sługa Boży.Studiował w kolegium benedyktynów w Douai;

1756 wstąpił do zakonu w Paryżu; po studiach teol. w Liège przyjął 1763 w Kolonii święcenia kapł.; 1767-70 był mistrzem...

CHARLES PIERRE SJ

ur. 3 VII 1883 w Brukseli, zm. 11 II 1954 w Lowanium, Teolog, pisarz ascet., misjolog.

W Brukseli 1899 wstąpił do zakonu; studia filoz.-teol. odbył 1902-10 w seminariach zak. w Namur, Valkenburgu (Holandia) i Hastings (Anglia); po przyjęciu 1910 święceń kapł. specjalizował się 1910-14 w filozofii i...

CORNEILLE PIERRE

ur. 6 VI 1606 w Rouen, zm. 1 X 1684 w Paryżu, Dramaturg i poeta.

Kształcił się u jezuitów w Rouen, a po ukończeniu prawa i odbyciu praktyki w parlamencie w Rouen, pełnił przez ok. 20 lat urząd (kupiony mu przez ojca) doradcy i adwokata król., uprawiając twórczość literacką.

Debiutował komedią Mélite...

GODIN GUILLAUME PIERRE, Wilhelm Piotr z Godin OP kard.

ur. ok. 1260 w Bajonnie, zm. 4 VI 1336 w Awinionie,filozof szkoły tomistycznej, teolog, dyplomata.

Od 1279 studiował w Brives filozofię, której nast. nauczałw Orthez (1281), Bordeaux (1282) i Condom (1283), a1284-86 teologię w studium zak. w Montpellier; 1287-96wykłada! w Bajonnie, Condom, Montpellier...

BÉRULLE PIERRE de kard.

ur. 4 II 1575 w Sérilly, zm. 2 X 1629 w Paryżu, Teolog, pisarz ascet.-mist., dyplomata, założyciel oratorianów francuskich.

Studiował w Clermont i Paryżu, gdzie zdobył gruntownewykształcenie scholast. i human.; 1599 przyjął święcenia kapł.,potem jako jałmużnik króla franc. Henryka IV opiekował się...

DUBOIS PIERRE

Łac. Petrus a Bosco, ur. ok. 1250-60, zm. po 1321, frane legista i pisarz polityczny.

Po studiach w Paryżu, gdzie był uczniem m.in. Sigerà z Brabancji, został adwokatem; był też delegatem okręgu Coutances (Normandia) do stanów gen. (1302 w Paryżu i 1308 w Tours); jako zwolennik silnej władzy król. i...

GRINGORE PIERRE

ur. ok. 1475 w Thury-Harcourt(Normandia), zm. ok. 1538 w Nancy, pisarz, dramaturg, satyryki moralista.

Zaliczany do grona wielkich retorów franc,pełnił funkcję poety na dworze króla Ludwika XII (po zaostrzeniucenzury teatralnej przeniósł się na dwór księcia lotaryńskiego);był także animatorem teatralnego...

Pierre Henry i Jean Barraquc

Pierre Henry (ur. 1927), uczen Messiaena w Paryu, współpracował w latach 1949—1958 z Pierre Schaefterem w jego studio muzyki konkretnej. W r. 1958 załoył własne studioelektroniczne Apsóme we Francji. Henry jest autorem dzieł na tasme (współpraca zSchaefterem przy Symphonie pour un homme seui, własne...

BATIFFOL PIERRE HENRI

ur. 27 I 1861 w Tuluzie, zm. 13 I 1929 w Paryżu, Teolog i historyk Kościoła.

W 1878 wstąpił do seminarium duch. w Paryżu; po przyjęciu1884 święceń kapł. studiował w Institut Catholique i w EcolePratique des Hautes Etudes w Paryżu, a 1887-89 w Rzymie;

1898-1907 był rektorem Institut Catholique w...

BERCHEURE, Berchoire, Bersuire PIERRE OSB

ur. ok. 1290 w Saint-Pierre-du-Chemin (Poitou), zm. 1362 w Paryżu, Pisarz, tłumacz i wydawca.

Śluby zak. złożył w opactwie Maillezais; studiował w uniw.paryskim; pracował na dworze pap. w Awinionie, był sekretarzemkróla franc. Jana II Dobrego; zajmował wiele stanowiskw zakonie, ostatecznie został...

BERNARDIN de SAINT - PIERRE JACQUES HENRI

ur. 19 I 1737 w Hawrze, zm. 21 I 1814 w Eragny-sur-Oise, Pisarz.

Wychowywał się w kolegiach jez. w Caen i Rouen; z zawodu inżynier, poświęcił się karierze wojskowej ; p o wystąpieniu z wojskazwiedził (1761-66) Holandię, Niemcy, Polskę i Rosję;

1768-70 przebywał na wyspie Mauritius; 1770 osiedlił...

BONZY, Bonzi, Bonsi PIERRE de kard.

ur. 15 IV 1631we Florencji, zm. 11 VII 1703 w Narbonne, Dyplomata.

Dzięki poparciu stryja, bpa Bćziers, którego został 1659 następcąna stolicy biskupiej, wszedł do służby dyplomatycznejkard. J. Mazarina; 1661 udał się z pierwszą misją dyplomatycznądo Florencji;

1662 był posłem Ludwika XIV w...

CHAIGNON PIERRE SJ

ur. 8 X 1791 w Saint-Pierre-surj -Orthe (pn.-zach. Francja), zm. 20 IX 1883 w Angers (zach. Francja), Pisarz ascetyczny.

Studia filoz.-teol. odbył 1810-16 w seminarium sulpicjańskim w Paryżu; 1819 przyjął święcenia kapł. i wstąpił do zakonu; 1839 założył w Angers dom zak., którego został...

DAVID PIERRE

ur. 21 XI 1882 w Serre-Nerpol (dep. Isère), zm. 17 IX 1955 w Vinay (dep. Isère), Historyk Kościoła.

Po studiach hist, i prawniczych w Grenoble i Paryżu, gdzie był uczniem P. Fourniera i U. Chevaliera, wstąpił 1903 do seminarium duch. w Grenoble; nast. studiował teologię w Rzymie i tu 1908 przyjął...

DEBREYNE PIERRE JEAN OCR

Imię zak. Robert, ur. 7 XI 1786 w Quaëdypre (k. Dunkierki), zm. 28 VIII 1867 w So-ligny-la-Trappe (Normandia), lekarz, pastoralista.

Po studiach med. w Paryżu i uzyskaniu 1814 doktoratu pracował w swoim zawodzie w Lille; 1817 wstąpił do zakonu w Soligny-la-Trappe i zorganizował przychodnię dla okolicznej...