Pień lędźwiowy

Oba pnie lędźwiowe, prawy i lewy, wychodzą ze splotów lędźwiowych (plexus lymph. lumbales). które kierują się ku górze wzdłuż aorty brzusznej i ż. głównej dolnej. Sploty te powstają z węzłów lędźwiowych i ich naczyń. Pnie lędźwiowe łączą się z sobą, wytwarzając zbiornik mleczu...

PIEŃ

Mieć z kim na pieńku mieć do kogo urazę, mieć z kim porachunki; w dawnej Polsce na pieńku czy na klocku kładziono winowajców w szkole i we dworze i za karę bito rózgą brzozową, dyscypliną, kańczugiem, bizunem.

Na pniu sprzedawać zboże, drzewo, rośliny jeszcze rosnące, nie zżęte, nie zebrane. W...

Twór siatkowaty pnia mózgu

Zajmuje znaczną część pnia mózgu. Składa się z luźno ułożonych grup komórkowych i gęstej sieci włókien nerwowych. W jego obrębie znajdują się jądra nerwów czaszkowych i włókna długich dróg czuciowych. Można podzielić go na części układające się wzdłuż osi długiej pnia...

PIEŃ ŻYŁY WROTNEJ

Jak już wierny, pień żyły wrotnej powstaje przeważnie z połączenia ż. krezkowej górnej z ż. śledzionową, która najczęściej już poprzednio przyjęła ż. krezkową dolną. Połączenie to leży ku tyłowi od szyjki trzustki, w stronę prawą od t. krezkowej dolnej i w stronę lewą od przewodu...

Pień podobojczykowy

Pień podobojczykowy odprowadza limfę z bocznej okolicy szyi, z przednio-bocznej ściany klatki piersiowej, zwłaszcza zaś z kończyny górnej, i kieruje ją do kąta żylnego. Po stronie lewej uchodzi on przeważnie do przewodu piersiowego, po stronie prawej albo bezpośrednio clo kąta żylnego, albo cło...

Pień nerwowy

● pień nerwowy – inaczej nerw obwodowy

● otoczony włóknistym nanerwiem

● składa się z równolegle ułożonych pęczków włókien nerwowych – przestrzeń pomiędzy nimi wypełnia onerwie, utworzone również przez tkankę łączną, zawierającą również liczne naczynia krwionośne

● osłonki mielinowe...

Pień mózgu

pień mózgu; reguluje czynności odruchowo-bezwarunkowe narządów wewnętrznych i mieści ważny, nieswo­isty układ aktywujący (tzw. twór siat­kowaty), modulujący czynność kory mózgowej i neuronów -> rdzenia krę­gowego. Zob. też mutyzm.

Uraz pnia mózgu

uraz pnia mózgu; ze względu na łatwość uszkodzenia ważnych dla życia ośrodków wegetatywnych, regulujących pracę narządów wewnętrznych, powoduje dużą śmiertelność w okresie ostrym. W okresie przewlekłym charakteryzuje się długotrwałym „zawieszeniem" świadomości, niedowładami kończyn ze...

Odnoga lewa pnia pęczka przedsionkowo-komorowego

Odnoga lewa (crus sinistrum) rozpoczyna się jeszcze po stronie prawej przegrody. Przekracza ją w poprzek i przechodzi na stronę lewą u dolnego brzegu części międzybłoniastej. Na stronie lewej przegrody ukazuje się między tylnym a prawym płatkiem półksiężycowatym zastawki aorty; dalej odnoga ta...

ROZWÓJ PNI ŻYLNYCH

Z pierwotnej sieci naczyniowej zarodka i jego błon płodowych już w końcu 3 tygodnia zaczynają się wyodrębniać obok tętnic również naczynia żylne odprowadzające krew do zatoki żylnej serca. Wkrótce różnicują się następujące żyły okresu krążenia żółtkowego (t. I, str. 94 i ryc. 30): z...

Objawy kliniczne typowych, najczęstszych uszkodzeń pni nerwowych kończyn

Uszkodzenie nerwu udowego (L2_4) powstaje w wyniku bezpośredniego urazu, powoduje porażenie mięśnia czworogłowego i zniesienie czucia w obrębie uda i kolana.

Uszkodzenie nerwu kulszowego (L4—(np. po zwichnięciach stawu biodrowego, złamaniu miednicy, kości udowej) wywołuje porażenie wszystkich mięśni...

Nekk (pień wulkaniczny)

Intruzja kominowa o średnicy do kilku kilometrów, wypełniona tufem lub lawą; niekiedy wypreparowana przez erozję ze skał otaczających, stanowi kulminację w krajobrazie.

Glejaki pnia mózgu

Stanowią około 10—20% guzów o.u.n. występującychu dzieci. Powodują postępująceuszkodzenie nerwów czaszkowych i zaburzeniaw chodzeniu [18]. Postępowaniem z wyboru jestnapromienianie. Leczenie chirurgiczne, zewzględu na umiejscowienie tych guzów jestbardzo ryzykowne. Nie stosuje się chemioterapii,gdyż brak...