Piękno

Piękno

Czytaj Dalej

Piękno – kategoria aktualna czy historyczna?

„Piękno – kategoria aktualna czy historyczna?” Piękno – kategoria aktualna czy historyczna? Na początku należy dobrze zinterpretować pytanie. Sugeruje nam ono, iż aktualność oraz historyczność wykluczają się. Moim zdaniem jest to błędne pojmowanie tematu, ponieważ o ile w historyczności ciężko jest doszukać się aktualności, to w niej z kolei zawiera się owa historyczność wraz ze współczesnością. Reasumując, te dwa pojęcia przenikają się czy też ...

Rozważania- Prawda Piekno Dobro

Próbując pisać pracę na temat „piękna” sama się zapuściłam w strasznie zagmatwane sprawy, dlatego tez postanowiłam zgodnie ze swoim sumieniem, po prostu nakreślić parę słów, określających, lub próbujących określić, kilka z moich przemyśleń w tym temacie. Starałam się znaleźć jedno zdanie jedną myśl, jakąś jedna tezę określającą to „zjawisko”, po rozpoczęciu kolejnej pracy, oraz stwierdzając, że wciąż napływa więcej i więcej wątpliwości i ...

Transcendentalia - prawda, piękno, dobro.

Transcendentalia- prawda, piękno, dobro. W mojej pracy chcę opisać pewne wartości z filozofii: prawdę, piękno, dobro i napisać co na ten temat myślą różni wielcy filozofowie. Jednak aby łatwiej było odczytać sens mojej pracy i co chce w niej przekazać, najpierw przytoczę definicję Transcendentalizmu. Transcendentalizm- jest to nurt romantyczny w filozofii i literaturze amerykańskiej. Rozwijał się od połowy lat '30 XIX w. w Nowej Anglii. Organem transcendentalistów ...

PIĘKNO

 

 

PIĘKNO gr. kdllos, to kalón; łc. pulchritudo; nłc. pulchrum (2); ang. beauty, the beautiful; fr. le beau, beaute; nm. das Schóne, Schónheit

1. estet. a) W sensie szerszym: syn.—> war­tość (3) estetyczna.

W sensie węższym: jedna z wartości estetycznych (obok ładności, wdzięku, śliczności...

Literatura polska od roku 1543 do końca XVI wieku - Wiek złoty, mądrość i piękno literatury staropolskiej

 

Rok 1543 stanowi epokę w dziejach literatury naszej nie dlatego, że jest datą śmierci Janickiego i datą wydania wiekopomnego dzieła Kopernika, ale dlatego, że się w tym roku ukazała Krótka rozprawa Reja, pierwszy po polsku napisany utwór na wskroś oryginalny, na wskróś narodowy, bo mający treść...

Mądrość i piękno literatury staropolskiej

Literatura staropolska posiada swoisty urok polegający na połączeniu piękna literatury z jej dobrem i użytecznością. Źródłem z jakiego kożystali artyści średniowiecza była Biblia. Przesłania moralne Bibli stały się aspiracjami dla poetów i pisarzy średniowiecza...