Pieczęć

Pieczęć

Czytaj Dalej

Pieczęć, moneta

Przez pieczęć (sigillum, signum, atpgayię) należy rozumieć zarówno sam stempel, jak i jego odcisk. Na starożytnym Wschodzie pieczęć zastępowała podpis na listach i dokumentach. Znak zastępował osobę lepiej niż imię.

W starożytności zaznaczano, że określone przedmioty, zwierzęta, a nawet...

Cylindryczne pieczęcie

W starożytności pieczęciew kształcie niewielkich walców (1—10 cm wys.) zwyklez kamieni półszlachetnych, rzadziej z metalu lubwypalanej gliny, z przewierconym otworem wzdłużosi do przewlekania rzemyka lub sznura (co usprawniałoobrót walca), odciskane w miękkiej glinie;

powierzchnięwalca pokrywano...

Pieczęć

Przede wszystkim na Starożytnym Wschodzie używana często jako oznaka prawa własności, władzy itd. jakiejś osobistości.

W Biblii i w literaturze chrzęść, pieczęć, podobnie jak monety (pieniądze), wspomina się niejednokrotnie jako symbol przynależności do Boga.

Zapieczętowane są także boskie...

SIÓDMA PIECZĘĆ

Szw. Det Sjunde Inseglet, słynne poetyckie arcydzieło filmowe (1956) Ingmara Bergmana z Maxem von Sydow, Bibi Anderson, Gunnarem Bjornstrandem i in.; poszukiwanie znaczenia życia, tajemnicy Boga, obraz samotności ludzkiej, cienia osłaniającego granicę życia i śmierci, ohydy przesądów i nędzy ślepej...

Pieczęć

Znak własnościowy i rozpoznawczy osoby fizycznej lub prawnej wyciskany za pomocą tłoku (stempla, typariusza) w masie piast, (wosku, laku), farbie, metalu(—» bulla (3)) lub wyciskany wprost na podłożu(p. sucha), opatrzony cechami obrazowymi i napisowymi(lub jedną z nich); pod nazwą p. rozumie sięczęsto...