Pięciu

Czytaj Dalej

Od starożytności do Zenon z Kition -264 pne

Filozofia- pierwotnie miało sens dosłowny i oznaczało poszukiwanie, umiłowanie mądrości. Używać tego słowa zaczęto w VI w.p.n.e przez Pitagorasa. Tales z Miletu- Odkrył, że magnetyt oraz potarty bursztyn mają własności przyciągania. "Wszystko jest z wody, z wody powstało i z wody się składa" – wszystko co istnieje jest modyfikacja wody. Początkiem życia jest woda. Ziemia jest płaskim dyskiem pływającym na oceanie. Postawił jako pierwszy pytanie „o istotę ...

Dolina pięciu jezior

Na Pojezierzu Drawskim pomiędzy Połczynem Zdrojem a Czaplinkiem. Droga prowadząca przez Dolinę Pięciu Jezior jest niezwykle urozmaicona i kręta (bywa nazywana „drogą o 123 zakrętach"). Ze wzniesienia opada wąską rynną do szerokiej doliny. Znajduje się tu rezerwat krajobra­zowy „Dolina Pięciu...

Pnie jelitowe

Według starszych opisów przewód piersiowy powstaje z trzech pni chłonnych: obustronnych pni lędźwiowych oraz pnia jelitowego (truncus intestinalis) odprowadzającego limfę z przewodu żołądkowo-jelitowego. Według nowych danych (Żdanow. 1952) pień jelitowy jako pojedyncze jednolite naczynie w ogóle nie...

Pnie chłonne

Pnie chłonne (Uwici lymphatici) całej dolnej, podprzeponowej połowy ciała razem z naczyniami wszystkich narządów jamy brzusznej oraz miednicy nieco poniżej rozworu aortowego przepony łączą się we wspólny pień, przewód piersiowy (ductus thoracicus); po przejściu przez przeponę pień ten biegnie...

Pnie środpiersiowe

W śródpiersiu wytwarzają się obustronnie przeważnie dwa pnie chłonne. Z naczyń odprowadzających, wychodzących z węzłów śródpiersiowych przednich powstaje krótki pień śród piersiowy przedni (truncus mediastinalis an terier), zwany też pniem oskrzelowo-śródpiersiowym przednim. Kieruje się on do...

Koncepcja pięciu sił Portera

Definicja

Jest jedną z metod analizy strategicznej. Nazwa jej pochodzi od pięciu czynników, które rozpatrujemy badając atrakcyjność sektora dla przedsiębiorstw lub potencjalnych inwestorów, jakie szanse i zagrożenia stwarza funkcjonowanie w danym sektorze.

Elementy

Do czynników tych zaliczamy:

Siła...

Analiza pięciu sił portera - PKN Orlen

ANALIZA PIĘCIU SIŁ PORTERA 1. Wielkość i struktura sektora Proszę przeanalizować strukturę wewnątrz sektora, w którym działa analizowane przedsiębiorstwo. Wypisać około 10-ciu przedsiębiorstw mających największe obroty i spróbować określić ich udział w rynku, uwzględnić również badane przedsiębiorstwo. lp Producenci sektora Udział w rynku (w %) 2003 2004 2005 1. PKN ORLEN 32% 28,6% 29% 2. GRUPA LOTOS 6% 6% 6% 3. Sieć zagranicznych koncernów ...

Dolina Pięciu Stawów

Dolina Pięciu Stawów Polskich jest chętnie odwiedzana przez turystów. Znakowane szlaki wiodą stąd m.in. na Zawrat, Kozi Wierch, Krzyżne. Szpiglasową Przełęcz, do Morskiego Oka oraz do Doliny Roztoki.

Stanowi położony w całości powyżej górnej granicy lasu wielki cyrk lodowcowy o powierzchni ponad 7...

del CARPINE Giovanni da Pian

1182-1252, Podróżnik włoski, franciszkanin: Groźba najazdów Mongołów (zwanych wówczas w Europie Tatarami, choć było to tylko jedno z plemion mong.) skłoniła papieża Innocentego IV po soborze lyońskim do wysłania 4 poselstw do chana mongolskiego dla nawiązania z nim kontaktu, wejścia w układy i...

Findżan, piała

Filiżanka porcelanowa w formieczarki bez ucha, ozdobiona ornamentem geom. lubrośl., używana na Bliskim Wschodzie do picia herbaty,

(z pers. findzan 'czara')