PIEC

Cztery mile za piec (a piątą na piec) pojechać przysł. Piec gdański wielki piec z kolorowych, malowanych kafli. Podpierać piec stać pod piecem, grzać się przy nim; przen.

PIĘĆ

Epoka pięciu dynastii oraz dziesięciu królestw, chiń. Wu-taj, Szy-kuo, okres historii Chin od 907 do 960, gdy kraj był rozdzielony między cesarstwo i 10 autonomicznych królestw.

Grupa Pięciu, „Piątka" (ros. Piatiorka), Potężna Gromadka (ros. Moguczaja Kuczka), nazwy grupy pięciu kompozytorów ros...

Piec

W szczególności piec piekarski jest symbolem kobiecego łona: dlatego też wsunięcie do pieca może być interpretowane jako symbol powrotu do stanu embrionalnego, a spalenie w piecu jako symbol śmierci i odrodzenia.

Reakcje chemiczne w wielkich piecach

W niektórych no­woczesnych konstrukcjach wielkich pieców, do wdmuchiwanego powietrza dodaje się gazów o własnościach redukujących, które reagując z tlenem zawartym w rudzie czynią proces re­dukcji znacznie wydajniejszym.

Piec mieszkaniowy

Rzymie używano przenośnych piecyków wykonywanych z metalu, zwyklebogato zdobionych, oraz małych piecyków w formienaczyń, tzw. piece chlebowe).

„PIĘĆ DRÓG"

 

„PIĘĆ DRÓG" (tłum. nłc. <quinque viae>) ang. the five ways

Obiegowa nazwa dowodów (argumen­tów) Tomasza z Akwinu na istnienie Boga, opartych na filozoficznej analizie rzeczy­wistości zewnętrznej. Są one następujące:

1. ze zmian, czyli z ruchu {ex motu);

z istnienia nowych rzeczy jako skut­ków...

Pięć dróg

Pięć dowodów na istnienie Boga, które znajdują się w dziele św. Tomasza z Akwinu (ok. 1225-1274) pt. Summa Theologiae. Z faktu istnienia zmian (ruchu) na świecie wnioskuje on, że istnieje “pierwszy motor nieporuszony”.

Druga droga prowadzi od naszego doświadczenia, że istniej ą przy czy-ny powodujące...

Piec (gwiazdozbiór)

Układu Fornax nie należy mylić grupą galaktyk lub mgławic Pieca, który jest znacznie bardziej oddalony.

COMMENTARIORUM DE REPUBLICA EMENDANDA LIBRI QUINQUE, w tłum. O poprawie Rzeczypospolitej ksiąg pięć

COMMENTARIORUM DE REPUBLICA EMENDANDA LIBRIQUINQUE, w tłum. O poprawie Rzeczypospolitej ksiąg pięć,podstawowe dzieło A. Frycza Modrzewskiego, składające sięz 5 ksiąg: de Moribus(O obyczajach), de Legibus (O prawach),de Bello (O wojnie), de Ecclesia (O Kościele), de Schola (O szkole), wyd. niepełne na...

EPOKA PIECÓW

EPOKA PIECÓW, cykl opowiadań A.

SATYRY, albo Przestrogi do naprawy rządu i obyczajów w Polsczcze należące, na pięć ksiąg rozdzielone...

SATYRY, albo Przestrogi do naprawy rządu i obyczajów w Polsczcze należące, na pięć ksiąg rozdzielone..., zbiór 51 gawęd satyrycznych K. Opalińskiego, powst. w większości 1648-50, wyd. w Lesznie 1650. Pisane nierymowanym 13-zgłoskowcem, wzorowane na klas. satyrze rzym. Juwenala i Persjusza, ukazują...

PIĘĆ MIAR RYŻU 190-215

W czasie buntu chłopów chińskich w prowincjach Szantung i Szansi (patrz żółtych turbanów powsta­nie i84-ok. 204) wybuchły również zamieszki w regionie położonym bardziej na południe, w środkowych Chinach, gdzie od początku II w. miała swą siedzibę niewielka grupa wyznawców taoizmu. Jej...

Trzej młodzieńcy w piecu ognistym

Trzech młodzieńców, skazanych na śmierć w piecu ognistym, o czym czytamy w Księdze Daniela, uważali pierwsi chrześcijanie za symbol męczenników.

Proza Nałkowskiej i Borowskiego wobec doświadczeń "epoki pieców"

Zbiór "Medaliony" składa się z siedmiu opowiadań. Mieszczą się one w zakresie literatury faktu, ponieważ najczęściej używaną formą są relacje naocznych świadków pewnych wydarzeń. Relacje przybierają charakter niemal wywiadów. Rozmówcami autorki są ofiary obozów i więzień hitlerowskich ("Dno"...

Pięć dowodów na istnienie Boga św. Tomasza z Akwinu.

Pierwsza i bardziej przejrzysta wychodzi ze zjawiska ruchu, którego istnienie stwierdzamy na tym świecie przy pomocy zmysłów. Ale wszystko co się porusza, zostało pobudzone do ruchu przez coś innego, gdyż jest w możności do tego ku czemu jest poruszane. Ale poruszać może tylko to, co istnieje w...

Pięć warunków powodzenia demokracji konsocjacyjnej

To powodzenie zależy od warunków socjologicznych, od względnej równowagi grup podziału.

Zależy od czynników historyczno – kulturowych (poczucie wspólnoty musi być silniejsze niż poczucie odrębności).

Zależy od trafnych rozstrzygnięć konstytucyjnych i od dobrze zbudowanego prawa. Nie...

Pięć kanonów demokratycznych wyborów, takich faktów, które muszą zaistnieć, żeby wybory były demokratyczne

1) Wybory muszą być wolne.

Wybory są wolne. Wolność wyborów należy widzieć w 2 wariantach:

a) w stosunku do czynnego prawa wyborczego,

b) w stosunku do biernego prawa wyborczego.

2) Wybory muszą być równe.

Wybory są równe oznacza to, że każdy wyborca ma tyle samo głosów co każdy inny wyborca i...

PIĘĆ WSKAŹNIKÓW ZAKRESU INSTYTUCJONALIZACJI PARTII

Instytucjonalizacja może być interpretowana jako stan lub własność. Identyfikuje się wówczas istnienie stałych wzorów działania charakteryzujących tych uczestników życia politycznego, którzy się ze zinstytucjonalizowaną partią identyfikują. Instytucjonalizacja stanowi konglomerat elementów...

Pięć etapów powolnego uczenia się marketingu bankowego

Przed laty banki nie rozumiały znaczenia marketingu. Budynek banku był budowany na podobieństwo świątyni greckiej, z zamiarem wywarcia wrażenia, co do jego ważności i trwałości. Wnętrze było surowe, a kasjerzy rzadko się uśmiechali. Pewien urzędnik zajmujący się kredytami urządził swoje biuro...

Pięć poziomów produktu

Planując swoją ofertę rynkową lub produkt, specjalista od marketingu musi myśleć w kategoriach pięciu poziomów produktu (zobacz Rysunek 17-1).1 Najniższy poziom to podstawowy pożytek, to znaczy podstawowa usługa lub korzyść, którą nabywca w rzeczywistości kupuje. W przypadku hotelu jest to...