Piątki

Czytaj Dalej

PIĄTEK

Był w staroż. Rzymie poświęcony Wenerze, łac. dies Veneris, stąd wł. venerdi, fr. vendredi itd. Narody germ., przyjąwszy system rz., nadały nazwom dni tygodnia odpowiedniki z panteonu germ. i nazwały piątek dniem Frei, zob. Freja; stąd nm. Freitag, ang. Friday itd. Tradycyjnie uważany za dzień...

Kupuj w poniedziałek, sprzedawaj w piątek

Yale Hirsch poświęcił ponad 20 lat badaniom różnych trendów rynkowych. Jego książka i wydawany co roku almanach są bardzo popularne wśród inwestorów. Kupowanie akcji w poniedziałek i sprzedawanie w piątek jest strategią rynkową znaną od bardzo dawna.

Wprawdzie owe dane statystyczne są...

Piątek k. Łęczycy

Wieś gminna na Równinie Łowicko-Błoń-skiej, w widłach Moszczenicy i Maliny. Pierwsza wzmianka z 1241, własność książąt, później biskupów gnieźnieńskich (do 1796), prawa miejskie 1339 -1870. We wrześniu 1939 zacięte walki. Za mostem na Malinie obelisk upamiętniający masowy mord ludności...

Porównaj cechowe koncepcje osobowości: Eysencka i tzw. Wielkiej Piątki

 

Teoria PEN- koncepcja trzech superczynników osobowości w ujęciu Eysencka

Osobowość = temperament + inteligencja

Osobowość, jak mówi sam Eysenck, stanowi "względnie trwałą organizację charakteru, temperamentu, intelektu i właściwości fizycznych, które determinują specyficzne sposoby przystosowania...

Wielki Piątek

Święto, które jest wspomnieniem dnia (prawdopodobnie 7 kwietnia 30 r.), kiedy Chrystus umarł na krzyżu, by odkupić grzeszną ludzkość. Dla katolików jest to dzień postu i wstrzemięźliwości; liturgia zachodnia w tym dniu rozpoczyna się od głoszenia Męki Pańskiej według św. Jana.

Po niej następują...