PIAST

Ziemie piastowskie ziemie podległe panowaniu Piastów, na których wytworzyła się polska wspólnota narodowościowa; ziemie rdzennie polskie.

BEŁZA WŁADYSŁAW, pseud. Władysław Piast, Władysław Ostrowski, Nie wiem kto

Władysław Piast, WładysławOstrowski, Nie wiem kto, ur.

BEŁZA WŁADYSŁAW, pseud. Władysław Piast

ur. 17 X 1847 w Warszawie, zm. 29 I 1913 we Lwowie, Poeta, publicysta.

Działalność społ.-lit. rozpoczął B. w Poznaniu, dokąd przybył1870 po 2-letniej podróży zagr. ; tu wraz z E. Callierem, K.Kanteckim, W. Szancerem założył „Tygodnik Wielkopolski",organ demokratycznej inteligencji, i zorganizował...