PIASEK

Nasypać komuś piasku w oczy oszukać, okłamać, oblagować kogoś. Wprzód mi piasku na oczy nasypią wprzód umrę. Znaleźć się, osiąść na piasku, na lodzie, doznać zawodu, niepowodzenia.

PIASEK

PIASEK — luźna, drobnoziarnista skała osa. dowa, składająca się głównie z ziam kwarcu*jest jednym z głównych mineralnych składnikówgleby; średnica cząstek piasku wynosi 0,1—1,0 mm.

Piasek

piaski budowlane i przemysłowe (szklarskie, formierskie, do produkcji wyrobów wapienno-piaskowych i betonów komórkowych, filtracyjne, posadzkowe).

PIASKI GLINIASTE

PIASKI GLINIASTE, s z c z e rk i g|ebywierające 10—20% cząstek spławialnych; mająprzeważnie wyraźnie wykształconą warstwę próchniczną,a rodzaje bardziej zwięzłe, zawierając©nieco więcej cząstek spławialnych (15—20%)mogą już osiągać strukturę gruzełkowatą.

PIASKI SŁABO GLINIASTE

PIASKI SŁABO GLINIASTE — gleby zawierające5—10% cząstek spławialnych; są przeważniesłabo próchniczne, kwaśne, ubogie w składnikipokarmowe; mają bardzo małą zdolność zatrzymywaniawody (jeśli nic leżą w zagłębieniach);są zwykle zbyt suche; z powodu małej ilości cząstekdrobnych nic osiągają struktury gruzełkowatej.

Co to są wędrujące piaski?

Silne wiatry wiejące przez pustynie porywają z powierzchni ziemi cząsteczki zarówno drobne jak i grubsze. Te drugie nie unoszą się wyżej niż 2 metry nad powierzchnię, jednak pozostałe wędru­ją wysoko i mogą być transportowane na dalekie odległości. Pustynne burze, w trakcie których ol­brzymie...

Piasek

W gleboznawstwie, frakcja granulometryczna o średnicy cząstek 1,0–0,1 mm. Wyróżnia się p. drobny (0,25–0,1 mm), p. średni (0,5–0,25 mm) i p. gruby (1,0–0,5 mm).