Pesymizm

Czytaj Dalej

PESYMIZM

  PESYMIZM (nłc. Pesymizm poznawczy — gło­szący niemożliwość poznania przez człowieka prawdziwej rzeczywistości (częściej zwany —> sceptycyzmem /la/).

Uzasadnij, że poznane teksty Kazimierza Przerwy- Tetmajera są poetyckim manifestem pesymizmu.

Uzasadnij, że poznane teksty Kazimierza Przerwy- Tetmajera są poetyckim manifestem pesymizmu.

Krytycyzm i pesymizm

Pesymizm ogółu ludzi mniej rodził się z krytycyzmu, dostrzegającego niedostatki w Kościele, więcej byłon właściwością przełomu XV i XVI wieku, kiedy wzmogły się eschatologiczne oczekiwania końcaświata.

Pesymizm

(łac. “tendencja do spodziewania się najgorszego”). Pogląd na świat podkreślający w szczególny sposób obecność zła i liczący się z tym, że właśnie ono odniesie zwycięstwo, przynajmniej na krótką metę.

Przeciwko optymizmowi Gottfrieda Wilhelma Leibniza (1646-1716)ij ego twierdzeniu, że “ten świat...