Persowie

Persowie

Czytaj Dalej

Wojny Greków z Persami

e flota perska pojawiła się u wybrzeży Grecji: Persowie zdobyli i zniszczyli Eretrię, a następnie armia perska wylądowała w Attyce niedaleko Maratonu. e) umożliwiły Persji ponowne opanowanie miast jońskich, Grecy zaakceptowali ten stan rzeczy zawierając z Persją tzn.

Wojny Greków z Persami

Lecz Persowie ponieśli olbrzymie straty i armia Kserksesa spadła na Teby 16 i Ateny w nie najlepszym usposobieniu, Teby poddały się i zawarły układ z nieprzyjacielem; Ateńczycy opuścili swe miasto, które Pers zniszczył pożarem.

Władza w Imperium Persów

Przykładem może tu być imperium Persów, które­go władca tytułował się „największym królem kró­lów".

Tauraco persa

Ptak ten występuje w Afryce na południe od Sahary i tworzy 3 podgatunki, które różnią się kształtem i długością zielonego czuba. Turaki te mogą się żywić trującymi owocami, omijanymi przez inne gatunki.