Persja za Sassanidów

Osłabienie Persji, spowodowane najazdem Hunów- Heftalitów na wschodnie obszary (król Firuz dostał się w 484 r. ponownie skierowały uwagę władców Persji w kierunku zachodu.

MUZUŁMAŃSKI PODBÓJ PERSJI 634-651

) Opór w Persji stopniowo słabł i skończył się po zabójstwie ostatniego króla Jezdegerda III (zm.

Wojny Cesarstwa Rzymskiego z Persją

Wewnętrzne rozruchy w Persji i obalenie Chosroesa II w 628 r.

CESARSTWO RZYMSKIE NA WSCHODZIE - WOJNA Z PERSJĄ ORAZ NAJAZDY SŁOWIAN I AWARÓW

 

W tym czasie, gdy na Półwyspie Apenińskim Cesarstwo traciło grunt pod nogami, ustępując przed naporem Longobardów, doszło do nowej wojny z Persją (572—591). Była ona długotrwała, przyniosła jednak dla Cesarstwa w efekcie przesunięcie granicy na terenie Armenii.

Wykorzystując zaabsorbowanie...

MOGOŁÓW WOJNA Z PERSJĄ 1622-1623

Szach Persji Abbas I Wielki (1557-1628?

MOGOŁÓW WOJNA Z PERSJĄ 1638

Do­kładnie sto lat przed PERSKIM NAJAZ­DEM NA INDIE MOGOŁÓW wojska ce­sarza Szahdźahana (1592-1666) z dynastii Mogołów odbiły miasto Kandahar utracone w wojnie MOGOŁÓW Z PERSJĄ 1622--1623. Szahdźahan spodziewał się odzyskać też Samarkandę, stare, rodzinne miasto Timurydów; Kandahar był etapem na tej...

Państwo Sełewidów w Iranie (Persji)

 

Ziemie perskie na przełomie XV i XVI w. posiadały ludność silnie zróżnicowaną społe­cznie, politycznie i religijnie. Obok ludów osiadłych, rolniczych, żyły tu koczownicze plemiona pasterskie. Większość ludności wy­znawała islam, choć poważną grupę stanowili chrześcijanie.

Pod względem...

MOGOŁÓW WOJNA Z PERSJĄ 1649-1653

Szahdźahana (1592-1666), cesarza z dynastii Mogołów w Indiach, niepokoiły zwycięstwa wojowniczych Persów, którzy zdobyli af-gańskie miasto Bamian (1639), mieli rów­nież w planach odzyskanie Kandaharu na południu. Mogołowie doskonale ufortyfiko­wali Kandahar, a gdy atak Persów nie nastąpił, Szahdźahan...