Perkozy

Perkozy

Czytaj Dalej

Perkoz rdzawoszyi

Perkoz rdzawoszyi jest nieufny i płochliwy, często chowa się w szuwarach.   Inne informacje: W Europie Środkowej perkoz rdzawoszyi występuje przede wszystkim jako ptak przelotny.

Ptaki wodne - Rzędy: nury i perkozy

Perkozy są ptakami wód słodkich, rzadko pojawiają się na morzu. Ponad tuzin gatunków perkozów zamieszkuje strefy umiarkowane i ciepłe, nie ma ich natomiast w Arktyce, która jest miejscem bytowania nurów.

Pingwiny, nury i perkozy

W obu przypadkach stopy ptaków są umieszczone daleko z tyłu i przy­stosowane kształtem i budową do pływania do tego stopnia, że na lądzie nury i perkozy chodzą, szo­rując brzuchem po ziemi.

Perkoz rogaty

Perkoz rogaty jest ptakiem rzadkim. Jak wszystkie perkozy, perkoz rogaty chętnie zjada pióra, a w czasie pierzenia się pozostawia tylko duże lotki.

Perkoz dwuczuby

  Środowisko: Perkoz dwuczuby jest ozdobą spokojnych, bogatych w ryby wód, najlepiej z szerokim pasem szuwarów i obfitą roślinnością wodną. Jako ptak zjadający ryby perkoz ma wielu zaciekłych wrogów wśród wędkarzy.

Perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus)

Perkoz dwuczuby gnieździ się na brzegach jezior i rzek F. Wysiadywanie perkozy rozpoczynają z chwilą złożenia pierwszego jaja, tak że pisklęta wylęgają się kolejno co 2 dni.

Perkoz zausznik

Jest mniejszy od perkoza dwuczubego (30 cm długości), W szacie godowej osobniki obu płci mają wierzch ciała, głowę i gardziel czarne, po bokach rdzawe, na spodzie białe. Sposobem gnieżdżenia się i typem pokarmu przypominają perkoza dwuczubego.

Perkoz zausznik (Podiceps nigricollis)

Perkoz ten gnieździ się w Europie, Azji i północnej Afryce na gęsto zarośniętych stawach i jeziorach. Stare perkozy połykają regularnie drobne piórka i mają zwyczaj dawania ich młodym, prawdopodobnie dla ochrony ściany jelita przed ośćmi ryb.

Perkoz rogaty (Podiceps auritus)

Perkoz rogaty żyje w podbiegunowej strefie Europy, Azji i Ameryki Północnej, trzymając się gęsto zarośniętych jezior.

Perkoz dwuczuby

), rodzina Podicipedidae — perkozy.