Peptydy antydrobnoustrojowe

Peptydy antydrobnoustrojowe

Czytaj Dalej

Chemia leków - "Peptydy"

Są wytwarzane przez wiele tkanek ośrodkowego układu nerwowego i posiadają znaczenie dla prawidłowego fukcjonowania tkanki nerwowej. Niektóre subst. endogenne ze względu na swoje funkcje mogą być zaliczane do neuroprzekaźników, ponieważ biorą udział w regulacji przepływu bodźców pomiędzy neuronami ale różnią się w tym wzg. od klasycznych neuroprzekaźników. Określone są czynnikami regulacyjnymi. Coraz większą wagę czynniki reg. - pochodne purynowe odgrywają rolę w ...

PEPTYDY

Białka zbudowane, z co najmniej dwóch maksymalnie 100 aminokwasów (oligopolipeptydy), połączonych wiązaniami peptydowymi.

Sercowe peptydy natriuretyczne

Peptydy natriuretyczne do których zaliczamy przedsionkowy peptyd natiuretyczny (atrial natriuretic peptide, ANP) oraz mózgowy czynnik natriuretyczny (brain natriuretic peptide, BNP).

Przedsionkowy peptyd sodopędny (ANP)

Obecnie zidentyfikowano trzy inne peptydy natriuretyczne (sodopędne): mózgowy peptyd natriuretyczny (BNP), peptyd typu C (CNP) oraz nerkowy peptyd natriuretyczny (urodylatyna).

Peptydy opioidowe

Zarówno zwiększanie intensywności, jak i czas trwania wysiłku powoduje progresywny wzrost stężenia tego peptydu we krwi. Peptyd ten syntetyzowany jest nie tylko w przysadce mózgowej, lecz również w mózgowiu, skąd nie przechodzi do krwi.