Karol Martel i Pepin

741), pochowanego w krypcie królewskiej opactwa Saint-Denis podParyżem, władzą majordoma podzielili się według jego woli synowie, Karloman i Pepin, zwany Małym. Pepin Mały został jedynym majordomem, a gdy po wyprawach przeciwSasom i Bawarom umocnił państwo, sięgnął po koronę królewską.

Pepin — Stefan III

Podczas rozmów zobowiązał się Pepin pod przysięgą do obrony papieża. Zgodnie z tradycją frankońską podjął Pepin na zjeździe rycerstwa w Quierzy po Wielkanocy 754 roku,decyzję o wyprawie do Italii.