PELOPS

Aby tego dokonać, przekupił Myrtilosa, woźnicę króla, obietnicą ofiarowania mu jednej nocy z Hippodamią, ale gdy zdradziecki woźnica upomniał się o nagrodę, Pelops wrzucił go dó morza.