Pekin

W Pekinie znajdują się też wyż­sze szkoły muzyczne, akademie medyczne i wiele innych uczelni specjalistycznych, w tym również partyjne ośrodki szkolenia ideologicznego, Jako kulturalna stolica kraju od 500 lat, Pekin jest siedzibą największych instytucji kulturalnych, znajdują się tu między innymi Muzeum Historii Chin, Biblioteka Narodowa.

Ostatnie pragnienie Jana Pawła II: podróż do Pekinu

We wcześniejszych miesiącach z inspiracji papieża -wciąż miał on nadzieję, że odbędziepielgrzymkę do Pekinu - zostały podjęte ostrożne próby kontaktu, na które rząd Chinodpowiedział, prowadząc intensywne negocjacje, aby przysłać delegację na pogrzeb papieża.

CZYNGIS-CHANA ZDOBYCIE PEKINU 1215

W początkach swej historii Pekin znany był pod różnymi nazwami; Chińczycy na­zywali miasto Yanking i Yanzhu; Kubilaj--chan (1216-1294), władca mongolski, na­zywał je Tai-Du, Turcy - Chanbałyk, stąd Marco Polo (1254P-1324?