CHRZEŚCIJAŃSKA KONFERENCJA POKOJOWA, Christian Peace Conference (CPC)

Organizacja międzynar. zrzeszająca Kościoły i wspólnoty chrzęść (z 70 krajów) w celu propagowania -» pokoju, braterstwa oraz szeroko pojętego -> ekumenizmu; powstała 1958 w Pradze (obecna jej siedziba).

Przedstawiciele Kościołów i wspólnot chrzęść w obliczu wojennego zagrożenia ludzkości utworzyli...

Polemologia a peace research: różnice metodologiczne i główne przesłanie

Polemologia (gr. polemos – wojna, bój, walka) jest nauką o pokoju oraz drogach i środkach budowy światowego społeczeństwa pokojowego. Polemolodzy zakładają, że drogę do nauki o pokoju wiedzie przez poznanie anatomii wojny. Badając źródła, naturę i prawidłowości występowania wojen, można ustalić...

CHURCH PEACE MISSION

Związek -> wolnych Kościołów i organizacji kośc., powstały 1950 w Detroit, głoszący poglądy radykalnie pacyfistyczne.

Powstał dla szerzenia poglądów skrajnie pacyfistycznych, odrzuconych przez Tymczasową Radę Ekum. na Oksfordzkiej Światowej Konferencji Praktycznego Chrześcijaństwa (1937) oraz przez...