Pax Romana

Pax Romana

Czytaj Dalej

Rzym – idea pax romana, rozwój kultury i jej rozpowszechnienie

- cywilizacja rzymska miała wpływ na kształtowanie się kultury europejskiej - szerzenie idei pax romana, która miała określać stan pokoju istniejącego wewnątrz i na zewnątrz państwa - Rzymianie osiągnęli zdecydowany wpływ na Dację, która wcześniej była w barbarzyńskiej izolacji - przyłączenie regionów Morza Śródziemnego odbyło się za sprawą Juliusza Cezara, a później Oktawiana Augusta (występował jako rzecznik ...

PAX, Instytut Wydawniczy „Pax"

PAX, Instytut Wydawniczy „Pax", wydawnictwo Stowarzyszenia „PAX" zał. Trzydzieści lat Instytutu Wydawniczego PAX, W.

PARS ROMANA, PARS GRAECA

Która strona zdobyła ich większą liczbę, otrzymywała tytuł Pars Romana.

Polityka Romana Dmowskiego (przed i) w czasie I wojny światowej

  Roman Dmowski (1864-1939), pseudonim Roman Skrzycki, był nie tylko praktykiem, lecz także ideologiem i wziętym pisarzem politycznym. Zerwał z anachroniczną i szkodliwą romantyczną wizją Polski cierpiącej.

ACADEMIA ROMANA

Benedykt XIV założył Accademia delle Romane antichità, nawiązującą do A.

DEDIO ROMANA

Po studiach polonistycznych na UJ, slawistycznych i romani-stycznych w Wiedniu oraz wychowania fiz. Romana z Wodzicz-ków D„ Gość Niedzielny 38 (1969) nr 50; L.

FIDES ROMANA, Treue zu Rom

Świeckie zrzeszeniemęskiej, niem. inteligencji kat., zał. 1946 w Kolonii przezksięgarza Hansa Strutha (ur. 1893) w celu zadośćuczynieniaza winy popełnione przez reżim hitlerowski wobec StolicyApost.; utrzymuje związek z niem. —» Akcją Katolicką;

członkowie F.R. zobowiązują się m.in. do codziennej...

LA ROMANA, właśc. Pedro Caro y Sureda, markiz de La Romana (1761 - 1811), gen. hiszp.

Walczył z Francuzami 1793 w prowincji Roussillon i 1795 w Katalonii. 1807 stanął na czele kombinowanej dyw., jaką Hiszpania zmuszona była wystawić dla Francji. Latem 1808 dyw. stacjonująca w Danii zbuntowała się i La R. z większością żoł. zdołał na ang. okrętach dotrzeć do hiszp. portu...