Święty Paweł

Św. Paweł odbył dziesiątki podróży - od Ziemi Świętej poprzez wielkie obszary objęte wpływami cywilizacji greckiej i rzymskiej. W czasie misji propagował swą wizję kościoła powszechnego.

Chrześcijaństwo uległo przeobrażeniu z sekty, której członkami byli przede wszystkim Żydzi, w wielką...

Święty Paweł z Tarsu - Informacje Ogólne

Paweł z Tarsu (gr. Paulos - mały, znikomy), pierwotnie Szaweł z hebrajskiego Soul - uproszony. Urodził się około 10 r. Po Chrystusie (Tars leży w płd-wsch części Azji Mniejszej. Jego rodzice ortodoksyjni Żydzi z pokolenia Beniamina, zostali sprzedani jako niewolnicy do Azji, gdzie po pewnym czasie...

PAWEŁ I JUDAIZM HELLENISTYCZNY

Dwa czynniki wyznaczają u Pawła, a ogólniej biorąc w pierwotnym chrystianizmie, dokładne granice wpływom pogańskim: tradycja biblijna i żydowska, której Apostoł ściśle się trzyma, oraz fakt historyczny - pojawienie się Chrystusa. Wykarmiony na Starym Testamencie, na nim też opiera Paweł swój...

JAN PAWEŁ II I AMERYKA ŁACIŃSKA

Wśród pierwszych intencji zamanifestowanych przez Karola Wojtyłę w ciągu kilku dnipo wyborze na papieża była również chęć, by „pójść do wszystkich".Chcę odwiedzić wszystkich - mówił - którzy się modlą, tam gdzie się modlą. Beduina napustyni, karmelitankę i cystersa w ich klasztorach, chorego w...

Jan Paweł II i Chiny

Kwestia kontaktów pomiędzy Rzymem a Kościołami lokalnymi, pomiędzy papieżem abiskupami autochtonicznymi, zaistniała w sposób bardzo szczególny w odniesieniu do Chin,do których Jan Paweł II starał się wielokrotnie zbliżyć podczas swych podróży. Tutajobecność chrześcijańska, o bardzo dawnych...

Rzymscy katolicy i Jan Paweł II

Czas teraz dokonać religijnego podsumowania sytuacji Kościołów katolickich naWschodzie po 1989 r. Społeczności katolickie, podobnie jak prawosławne, musiały stawićczoła nowemu, pluralistycznemu obrazowi społeczeństwa, wyzwaniom ze strony sektprotestanckich, wolnemu rynkowi religii. Swoboda religijna...

Jan Paweł II - " Fides et ratio"- rozdział 3

W trzecim rozdziale encykliki Fides et ratio zatytułowanym Intellego ut credam (Rozumiem, aby uwierzyć) papież zwraca szczególną uwagę na drogę poszukiwania prawdy. Już na samym wstępie, kiedy Ojciec Święty przytacza scenę z Dziejów Apostolskich, dotyczącą podróży św. Pawła do Aten ukazuje, że Kościół od zawsze przywiązywał wielką wagę do prawdy, iż w rzeczywistości Bóg jest niedaleko każdego z nas. W głębi ludzkiego serca zostało zaszczepione pragnienie Boga ...

Papież monarcha — Paweł II

Podczas konklawe po śmierci Piusa II kardynałowie ułożyli i zaprzysięgli kapitulację wyborczą. Wprawdziezobowiązywała ona nowego papieża do prowadzenia walki z Turkami i do zwołania soboru, lecz wswoich istotnych postanowieniach starała się ograniczyć władzę papieską na korzyść kolegium...

PAWEŁ I MISTERIA POGAŃSKIE

Jednakże, zdaniem Pawła, w jeszcze większym stopniu niż zbawcze poznanie prawdziwą wolność zapewni chrześcijaninowi mistyczne zjednoczenie z Chrystusem. W tym punkcie nauka Pawła zbliża się do religii misteryjnych czy też do jakiejkolwiek formy gnozy. Przeciwstawiając się tajemnicom pogańskim...

Karol Wojtyła Jan Paweł II

18 maja 1920 roku w Wadowicach urodził się Karol Józef , syn Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich. Karol był jednym z trójki dzieci : starszy brat Edmund urodził się 28 sierpnia 1906 roku , o siostrze , która zmarła w wieku niemowlęcym nie ma bliższych wiadomości.Ojciec Karola był urzędnikiem...

Paweł w Rzymie i Hiszpanii

W liście do Kościoła rzymskiego wspomniał Paweł, że kilkakrotnie pragnął do niego przybyć, lecz napotkałna przeszkody. Zapowiedział jednak ostatecznie swoje przybycie w drodze do Hiszpanii. Kościółrzymski znał dość dobrze z relacji tamtejszych chrześcijan, których spotykał w swoich podróżach...

Jan Paweł I

Papież Paweł VI zawsze głosił ufność w Opatrzność Bożą, ale kontestacje w Kościele posoborowym izłośliwe ataki wrogiej Kościołowi prasy kładły cień smutku na ostatnie dni jego życia. Jan Paweł I powyborze na Stolicę Apostolską urzekł świat optymizmem, w którym tkwiła nadzieja na pomyślną...

Paweł [święty]

Urodzony w Tarsie, między 5 a 15 rokiem, zmarł w Rzymie 63? roku. Pochodzenia żydowskiego, był gorliwym faryzeuszem i prześladowcą chrześcijan, zanim się nawrócił na chrystianizm. Pierwsze zetknięcie świętego Pawła ze wspólnotą chrześcijańską nastąpiło w Damaszku, tuż po jego nawróceniu...

CZAPLEWSKI PAWEŁ ANTONI ks.

ur. 15 I 1877 w Zblewie (k. Starogardu Gd.), zm. 12 I 1963 w Turzu (k. Tczewa), Historyk Pomorza.

Po studiach teol. w seminarium duch. w Pelplinie 1900 przyjął święcenia kapł.; nie uzyskał zgody władz prus. na dalsze studia; duszpasterzując w wielu parafiach (Pręgowo, Chmielno, Bzowo, Broczno, Czarnowo...

Święty Paweł Mika

Św. Paweł Mika, męczennik (1505 - 1597). Na początku XVI wieku chrześcijaństwo w Japonii rozwijałosię dynamicznie. Prześladowanie chrześcijan w tym kraju wybuchło nagle. Wśród umęczonych znalazł się Paweł Mika i 25 osób, które razem z nim zostały oskarżone. Św. Paweł urodził się koło Kioto w...

Święty Paweł od Krzyża

Św. Paweł od Krzyża, kapłan. Paweł Franciszek Danei urodził się w 1694 r. w Ovada (Piemont). Pochodziłz zubożałej rodziny szlacheckiej. Mając 19 lat zaciągnął się do armii weneckiej, aby walczyć z Turkami.Ale już po roku podjął życie pustelnika. W jedenaście lat później został kapłanem. Był...

Paweł III — zwołanie soboru

Nowy papież (Aleksander Farnese), Paweł III (1534-1549), okazał się rzecznikiem soboru, choć nie byłoto łatwe dla niego, ani subiektywnie, ani obiektywnie. Wszak wyrósł w okresie renesansowego epikureizmui żył według jego stylu (miał dwoje nielegalnych dzieci, będąc bez wyższych święceń...

Jan Paweł II - „papież afrykański"

Dzięki mozaice wyznaniowej mające wiele twarzy afrykańskie chrześcijaństwo wydajesię być świadectwem udanego zaszczepienia tej religii. Jej żywotność jest naprawdękoniecznością, aby stawiać czoła niezmiernym wyzwaniom, do których należy budowapokoju - na kontynencie, gdzie około połowy państw...

ŚWIĘTY PAWEŁ

O Pawle mamy więcej informacji niż o którejkolwiek innej postaci pierwszego pokolenia chrześcijaństwa, a to dzięki jego własnym listom zaliczonym do kanonu Nowego Testamentu, a także dzięki Dziejom apostolskim, które poświęcają mu piętnaście rozdziałów na dwadzieścia osiem, jakie liczy całość...

Jan Paweł II “Bywa nieraz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów” – słowa Jana Pawła II-ego czy literatura XX w. potwierdzają tę myśl. Przykłady literatury wojny i okupacji.

Jan Paweł II “Bywa nie raz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów” – słowa Jana Pawła II-ego czy literatura XX w. potwierdzają tę myśl. Przykłady literatury wojny i okupacji.

 

Często, żyjąc w swoim własnym świecie, nie zdajemy sobie sprawy z okrucieństwa jakie panuje w...