PAULUS FRIEDRICH (1890-1957) - feldmarszałek

Paulus, przestrze­gając rozkazu Hitlera, nie podejmo­wał żadnych działań zmierzających do przebicia się z okrążenia.

HELGESEN POUL, Paulus Heliae OCarm

Andersen, Dansk Blografisk Lekslkon, K0b 1936, IX 630-636; tenże, Paulus Helle, K0b 1936; S.