Egzystencjalizm na przykładzie Sorena Kirkegaarda i Jana Paula Sartrea

Jean Paul Sartre, urodzony w Paryżu 21 czerwca 1905 roku.